Speciallärarprogrammet, 90 hp

Som speciallärare skapar du bästa tänkbara förutsättningar för att alla barn och ungdomar ska kunna utveckla sin fulla potential. På speciallärarprogrammet får du fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet.

Utbildningen

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning.  

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under 5–8 heldagar per termin (företrädelsevis torsdag och/eller fredag). Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans. 

Vid MDH ges speciallärarprogrammet med tre olika specialiseringar:

​Ansökan 

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg skall innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Framtid och jobb

Speciallärare arbetar såväl med barn, elever och studerande som med föräldrar och kollegor. Arbetet kan innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, kartläggning, utredning, uppföljning samt individuellt stöd och undervisning i grupp eller klass. Arbetsmarknaden för speciallärare är mycket god och det finns en stor efterfrågan på speciallärare.