Text

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialist-sjuksköterske-utbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har du möjlighet att göra stor nytta − både för den enskilda människan och för samhället. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv.

Utbildningen

Som specialistsjuksköterska är du en viktig resurs i den psykiatriska vården, där självständighet och gruppsamverkan är betydelsefulla inslag. Du lär dig att, med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv, göra helhetsbedömningar av patientens psykiska hälsa, ohälsa och lidande. Du lär dig också att arbeta hälsofrämjande för att stödja patienters återhämtning samt att identifiera, planera och genomföra riktade omvårdnadsinterventioner. Detta görs med beaktande av såväl forskningsresultat som patientens perspektiv vilket innebär att du utvecklar din förmåga att ge evidensbaserad och personcentrerad vård. Huvudämnet i programmet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) stärker din professionella identitet och självständiga yrkesutövning och sker inom Region Sörmland och Region Västmanland. Varannan delkurs i programmet ges på campus i Eskilstuna, varannan i Västerås.

Programmet löper över ett läsår, men det är även möjligt att läsa utbildningen under två år. Då deltar du i campusundervisning och gruppexaminationer i de fyra teoretiska kurserna, men genomför de individuella studieuppgifterna under vårterminen år ett. År två ägnas åt VFU och självständigt arbete. Är du intresserad av att läsa programmet under två år söker du utbildningen på helfart och ansöker sedan om individuell studiegång i samband med kursstart.

 

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap

54%

Medicinsk vetenskap

21%

Valbart

25%

Tillfällen för detta program

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer