Text

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialist-sjuksköterske-utbildning med inriktning mot anestesisjukvård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  HP
 • near_me Plats Falun / Västerås
 • today Start Hösttermin 2020
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som anestesisjuksköterska skapar du tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö. Utbildningen förbereder dig för arbete i en omväxlande och högteknologisk miljö med många praktiska moment.

Utbildningen

Anestesisjuksköterskans kompetens grundas på kunskap inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Genom att kombinera båda dessa vetenskaper blir du rustad för att självständigt ansvara för, planera och genomföra omvårdnad och anestesi av patienten under den perioperativa perioden.

Arbetet som anestesisjuksköterska är en av de mest tekniska omvårdnadsspecialiteterna. Det är därför viktigt att som anestesisjuksköterska ge både teknisk och omsorgsfull omvårdnad. Det är viktigt att se de medicinsktekniska produkterna som en hjälp i arbetet och inte låta det bli ett hinder för att kunna skapa tillit, trygghet och förtroende för patienten.

Arbetet som anestesisjuksköterska sker i stor utsträckning i team med andra yrkesgrupper, där anestesisjuksköterskan har en arbetsledande roll. Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad, övervakning och behandling av patienter inom perioperativ vård. Utbildningen bidrar också till den kompetens som krävs inom katastrofmedicin och traumavård.

Utbildningen ges som campuskurs på helfart med Västerås som studieort. I utbildningen används flipped classroom pedagogik i ett flertal undervisningsmoment. Det innebär bland annat att du tar del av inspelade föreläsningar och läser in dig på kurslitteratur inför lärarledda diskussioner.

I utbildningen ingår 15 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fördelat på tre VFU-perioder. Inom ramen för utbildningen kommer du också att skriva ett examensarbete om 15 hp, vilket gör att du efter avslutad utbildning kan ansöka om magisterexamen.


Programinnehåll

Åk 1

Medicinsk vetenskap

37,5%

Vårdvetenskap

62,5%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till programsamordnaren om du har frågor kring programmets innehåll.

Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap

Henrik Revenäs

+4621101343

henrik.revenas@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 HP

  Inställt programtillfälle

  Omfattning

  60 HP

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-24)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42901

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Plats

  Falun

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 HP

  Omfattning

  60 HP

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-24)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42900

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Plats

  Västerås

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Frågor kring antagning och behörighet?

Hör av dig till studievägledaren om du har frågor om antagning och behörighet.

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer