Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Ortsoberoende
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 2 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Hälso- och sjukvård i hemmet handlar om insatser för att vårda sjuka samt om utvecklingen av vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

En behovsanpassad hälso- och sjukvård innebär att vården ska ges med hänsyn till den enskilda patientens behov. I detta spelar kommunal hälso- och sjukvård en stor roll då den bland annat omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad och personlig assistans via socialpsykiatrin.

Utbildningen är utformat och utvecklat efter examensmålen för specialistsjuksköterskeexamen. I specialistutbildningen utvecklas specialistsjuksköterskans unika kompetens och förmåga att arbeta utifrån ett patientsäkert- och processorienterat omhändertagande. Här ingår även förmåga att genomföra och koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd, omvårdnadsbehov och tillgängliga resurser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Programmet bedrivs på halvfart och bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen tar hänsyn till studenternas individuella förutsättningar. Det flexibla lärandet innebär även att upplägget är utformat utifrån att de studerande i stor utsträckning bestämmer tid och plats för sina studier.

Utbildningen är uppbyggd utifrån en distansbaserat lärande där kommunikationen med kursledare, lärare och kurskamraterna sker digitalt. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i den virtuella utbildningsmiljön. I denna miljö genomförs även digitalt överförda föreläsningar, digitala simuleringar och webbinarier. Det flexibla lärandet innebär att hänsyn tas till den enskilda studentens inlärningsstil och att lärandet på detta sätt anpassas efter den enskilde individens förmågor och inte tvärt om.

Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL/VFU) kan genomföras på hemorten och då valbart som helfartsstudier eller studier på halvfart. Under den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen genomförs 60% som klinikbunden VFU och resterande 40% flexibla VIL-moment.

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap med inriktning
mot omvårdnad

90%

Medicinsk vetenskap

10%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet, 60 hp

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-24)

  Tid och tempo

  2 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42903

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ26)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Därutöver krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Hösttermin 2021

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet, 60 hp

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-23)

  Tid och tempo

  2 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42903

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ26)

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Därutöver krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen