Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Ortsoberoende
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 2 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Hälso- och sjukvård i hemmet handlar om insatser för att vårda sjuka samt om utvecklingen av vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Utbildningen

En behovsanpassad hälso- och sjukvård innebär att vården ska ges med hänsyn till den enskilda patientens behov. I detta spelar hälso- och sjukvård i hemmet en stor roll då den bland annat omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad och i socialpsykiatrin.

Utbildningen är utformad och utvecklad efter examensmålen för specialistsjuksköterskeexamen. I specialistutbildningen utvecklas specialistsjuksköterskans unika kompetens och förmåga att arbeta utifrån ett patientsäkert- och processorienterat omhändertagande. Här ingår även förmåga att genomföra och koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd, omvårdnadsbehov och tillgängliga resurser inom hälso- och sjukvård i hemmet.

Programmet bedrivs på halvfart och bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen tar hänsyn till studenternas individuella förutsättningar. Det flexibla lärandet innebär även att upplägget är utformat utifrån att de studerande i stor utsträckning bestämmer tid och plats för sina studier.

Utbildningen är uppbyggd utifrån en distansbaserat lärande där kommunikationen med kursansvarig, lärare och kurskamraterna sker digitalt. Allt undervisningsmaterial finns tillgängligt via den digitala lärplattformen där det också finns informations- och kommunikationsytor för både lärare och studenter. Utifrån den digitala studiemiljö som erbjuds kan föreläsningar och workshops ses på distans vid eget valt tillfälle. Det flexibla lärandet innebär att hänsyn tas till den enskilda studentens inlärningsstil och att lärandet på detta sätt anpassas efter den enskilde individens förmågor och inte tvärtom.

I programmet ingår 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på hemorten.

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap med inriktning
mot omvårdnad

90%

Medicinsk vetenskap

10%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet, 60 hp

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-23)

  Tid och tempo

  2 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42903

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ26)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Därutöver krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen / Degree of Master (60 credits)

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen