Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning akutsjukvård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Ortsoberoende
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 2 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Framtidens akutsjukvård behöver specialistsjuksköterskor för att kunna garantera en trygg och säker vård. Programmet fokuserar på att ge sjuksköterskor kunskap för att medicinskt och omvårdnadsmässigt kunna arbeta i komplexa akuta situationer utifrån ett evidensbaserat och patientsäkert förhållningssätt.

Utbildningen

Akutmottagningar och akutvårdsenheter, till exempel intermediärvårdsavdelningar, kräver välutbildade sjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan ses inom akutsjukvården. Fokus i utbildningen ligger på att fördjupa kunskaperna inom specifik omvårdnad och medicinsk vetenskap och ge ny kompetens som kan tillämpas i den kliniska vardagen. Lärandemålen i de ingående kurserna är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden.

Programmet bedrivs på halvfart och bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen tar hänsyn till studenternas individuella förutsättningar. Det flexibla lärandet innebär även att upplägget är utformat utifrån att de studerande i stor utsträckning bestämmer tid och plats för sina studier.

Utbildningen är uppbyggd utifrån en distansbaserat lärande där kommunikationen med kursledare, lärare och kurskamraterna sker digitalt. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i den virtuella utbildningsmiljön. I denna miljö genomförs även digitalt överförda föreläsningar, digitala simuleringar och webbinarier. Det flexibla lärandet innebär att hänsyn tas till den enskilda studentens inlärningsstil och att lärandet på detta sätt anpassas efter den enskilde individens förmågor, och inte tvärt om.

Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL/VFU) kan genomföras på hemorten och då valbart som helfartsstudier eller studier på halvfart. Under den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen genomförs 60% som klinikbunden VFU och resterande 40% flexibla VIL-moment.

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap med inriktning
mot omvårdnad

70%

Medicinsk vetenskap

30%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård, 60 hp

  Inställt programtillfälle

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-23)

  Tid och tempo

  2 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42902

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ25)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Därutöver krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen / Degree of Master (60 credits)

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen