Text

Välkomstbrev sjuksköterskeprogrammet Västerås


Välkomstbrev sjuksköterskeprogrammet Västerås

Hej!

Du har valt att läsa sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens högskola som har Västerås som studieort.


Detta brev är till hjälp för dig för att du skall erbjudas möjlighet att förbereda dig inför de första kurserna på sjuksköterskeprogrammet.

Första kurserna i programmet

De första kurserna du kommer att genomföra inom programmet är två kurser som löper parallellt under tio veckor; Grunder i vårdvetenskap (kurskod VAE200) och Grunder i vårdpedagogik (kurskod VAA203). Kursernas fokus är att du som student studerar grunderna i respektive ämne. Kurslitteraturen den första veckan består av kapitel i antologin Vårdpedagogiska utmaningar av Bentling & Jonsson (2010). Det kan därför vara bra att skaffa boken inför kursstarten.

Gå gärna in på Canvas i god tid innan kurserna startar för att få en överblick samt tillgång till kursmaterial, osv.

https://canvas.mdh.se/länk till annan webbplatsKursplaner

För mer information om kurserna, kurslitteratur samt schema, var god se följande länkar:

https://www.mdh.se/utbildning/sok-utbildnings--och-kursplanerlänk till annan webbplats

Aktuella kursplaner finns tillgängliga senast två veckor innan kursstart. Litteraturlistan för respektive kurs finns i anslutning till kursplanen.


Schema

https://www.mdh.se/student/schema-och-terminstiderlänk till annan webbplats

Schemat finns tillgängligt senast två veckor innan kursstart. Observera att schemat som helhet för båda kurserna (de första tio veckorna av programmet) finns gemensamt under kurskoden VAE200.

Att studera på högskolan innebär ett nytt sätt att lära och kritiskt granska olika
kunskapskällor. Vi förslår att du inför dina studier tar del av information rörande
studieteknik. Mer information om detta kan du hitta via följande länk där det finns olika kortfilmer att ta del av: https://www.mdh.se/student/studenttorget/bra-studieteknik-okar-dina-chanser-att-lyckaslänk till annan webbplats

I boken Att studera på högskolan – studieteknik och motivation på vägen av Marina Bergman och Britt-Marie Israelsson finns alla kapitel att ta del av.

Du som vill tillgodoräkna dig poäng från tidigare kurser behöver snarast kontakta studievägledare Maud Andersson (Eskilstuna) Eleonore Mihaljuk (Västerås).

Varmt Välkommen!


Eskilstunas kursansvariga:
Vårdvetenskap
Camilla Svanberg
camilla.svanberg@mdh.se
016-15 32 48


Vårdpedagogik
Lillemor Nordh
lillemor.nordh@mdh.se
016-15 32 26


Västerås kursansvariga:
Vårdvetenskap
Anneli Sköld
anneli.skold@mdh.se
021- 10 14 55


Vårdpedagogik
Susanne Eriksson
susanne.eriksson@mdh.se
016-15 51 96