Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 hp

Rumslig gestaltning är en utbildning för dig som vill lära dig att formge utställningar, mötesplatser, offentliga rum och olika typer av arbets- och aktivitetsrum. Under utbildningen lär du dig att utforma tillgängliga, inkluderande och hållbara miljöer, som användare kan interagera med. Efter slutförd utbildning har du möjlighet att jobba med exempelvis lokalplanering, mässor, scenografi och arkitekturvisualiseringar. Utbildningen gör dig till designer med rumslig gestaltning som specialisering. 

Utbildningen 

Som student vid programmet rumslig gestaltning lär du dig att skapa design som väcker uppmärksamhet, kommunicerar, informerar och stödjer människors användning av rum. Det kan vara en utställning, ett väntrum, en kontorsmiljö, en tågstation eller ett torg som behöver gestaltas. Det kan även handla om att utveckla informationssystem som underlättar för användare att orientera sig i komplexa miljöer.   
 
Informationsdesign är ditt huvudämne och du utvecklar kompetens inom olika design- och forskningsmetoder samt om samspelet mellan text, bild, rum och till exempel ljus och ljud. Du läser bland annat retorik, berättarteknik, färg-, form- och perspektivlära, typografi, kommunikationsteorier och teorier om interaktion, kognition och perception. 
 
Du utvecklar kunskaper om hur text-, bild- och formelement samspelar för att gestalta budskap i rumsliga sammanhang.  För att praktiskt kunna forma, kommunicera och utveckla idéer tränar du dig i analoga och digitala skiss- och modelltekniker. Du lär dig att använda 3D-visualiseringsprogram som SketchUp och Shaderlight, och du lär dig hela processen fram till 3D-utskrift. Dessutom används bildbehandlings och layoutprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign i utbildningen.  
 
Du har tillgång till en studio med möjlighet att labba och vara i process; här bygger du modeller, skissar och fotar med mera. På högskolan har du också tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-printerutrustning. Det finns även printerrum för utskrift av stora bilder och plotter, UX-labb, och en black box där vi experimenterar med ljus-, ljud och utställningsteknik.  
 
Undervisningen är uppbyggd kring både individuellt arbete och grupparbete. Delar av utbildningen sker i form av studioundervisning, det vill säga i tätt samarbete mellan lärare och studenter i studion. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen interaktionsdesign, informativ illustration och textdesign.  
 
Vi arbetar ofta i projektform med olika uppdragsgivare och vissa projekt sker inom ramen för  MDH Living Lab , vilket innebär att du också lär dig metoder för samverkan. I slutet av utbildningen har du möjligheten att knyta kontakter med framtida arbetsgivare under en tio veckor lång praktik inom branschen. Du har även möjligheten att välja att studera utomlands.  
 
Du kan söka till programmet med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.  

Framtid och jobb  

Efter slutförd utbildning har du en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Efter examen har du även behörighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design.   

Tidigare studenter jobbar med offentliga miljöer, kontors- och butikskoncept, lokalplanering, arkitektur- och konceptvisualisering, utställningar, inredning, scenografi, mässor och event. De finns på kommunikationsavdelningar, arkitektkontor, inrednings- och designföretag, museer, möbelföretag, industriföretag, myndigheter och egna företag.