Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 hp

På det här programmet lär du dig att skapa utställningar, mötesplatser, offentliga rum och olika typer av arbets- och aktivitetsrum. Du lär dig att designa tillgängliga, inkluderande och hållbara miljöer, som användare kan interagera med. Utbildningen gör dig till designer med rumslig gestaltning som specialisering.

Utbildningen

Rumslig gestaltning är ett treårigt program där du skapar design som väcker uppmärksamhet, kommunicerar, informerar och stödjer människors användning av rum. Det kan vara en utställning, ett väntrum, en kontorsmiljö, en tågstation eller ett torg som behöver gestaltas. Det kan även handla om att utveckla informationssystem som underlättar för användare att orientera sig i komplexa miljöer. 

Under utbildningen studerar du färg- och formlära, samt ljud- och ljussättning för rumslig gestaltning. Projektledning och konstruktions- och ritningstekniker ingår i utbildningen och du introduceras till kommunikationsteori, arkitektur, retorik och berättarteknik, samt interaktion, kognition och perception.  

Informationsdesign är ditt huvudämne och lär du dig olika design- och forskningsmetoder. Du utvecklar kunskaper om samspelet mellan text, bild, form och rum för att gestalta budskap i olika rumsliga sammanhang. 

För att praktiskt kunna forma, kommunicera och utveckla idéer tränar du dig i analoga och digitala skiss- och modelleringstekniker. Du lär dig att använda 3D-visualiseringsprogram som SketchUp och Shaderlight, och hela processen till 3D-printning. Dessutom används bild och layoutprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign i utbildningen.

Du har tillgång till en designstudio med möjlighet att labba och vara i process; här bygger du modeller, skissar, fotar med mera. På högskolan har du också tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-printer. Det finns även printerrum för utskrift av stora bilder och plotter, UX-labb, samt en black box där det går att experimentera med ljus-, ljud och utställningsteknik.

Undervisningen är uppbyggd kring både individuellt arbete och grupparbete. Delar av utbildningen sker i studioundervisning, det vill säga ett tätt samarbete mellan studenter och lärare. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenterna på programmen Informativ illustration och Textdesign.

Vi arbetar ofta i projektform med olika uppdragsgivare och en del projekt sker inom ramen för MDH Living Lab,  vilket innebär att du lär dig metoder för samverkan. Under en tioveckorsperiod i slutet av utbildningen har du möjlighet att förlägga dina studier på en arbetsplats och lära dig mer om din framtida bransch, eller förlägga studierna till ett universitet utomlands.

Du kan söka till programmet med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Framtid och jobb

När du slutfört utbildningen har du en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning.

Våra tidigare  studenter jobbar med offentliga miljöer, kontors- och butikskoncept, lokalplanering, arkitektur- och konceptvisualisering, utställningar, inredning, scenografi, mässor och event. De finns på kommunikationsavdelningar, arkitektkontor, inrednings- och designföretag, museer, möbelföretag, industriföretag, myndigheter och egna företag.

Efter examen har du även behörighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design.