Text

Arbetsprover


Studentprojekt

På programmet Rumslig gestaltning – Informationsdesign skapar studenter artefakter och gestaltningar utifrån olika material, tekniker och arbetsmetoder. Artefakterna och gestaltningarna tas fram både individuellt och i grupp, och mycket av det som skapas sker i samverkan med externa uppdragsgivare.

 

Plats, rum och rörelse

Kursen Plats, rum och rörelse utomhus, 2018.
Designkoncept och visualiseringar av Britt-Mary Wackenström.


landmärke
upplevelsebubbla
sittmöbel


Introduktion till Rumslig gestaltning

Studenter i år 1 har skapat modeller för olika typer av hus.

husmodell

Skapad av Lovisa Danielsson.

husmodell

Skapad av Catchon Khamsandech

husmodell

Skapad av Maria Lövenhem.

husmodell

Skapad av Lovisa Danielsson.


Digitala och analoga visualiseringstekniker

Modeller skapade av studenter i år 1.

Tre hus i terräng. Skapad av Elsa Eriksson, Carolina Mikaelsdotter och Malin Morelius.

exteriör

Skapad av Martina Antonino

hus i terräng

Tre hus i terräng. Skapad av Elsa Eriksson, Carolina Mikaelsdotter och Malin Morelius.

hus

Skapad av Josefin Broberg.

hus

Skapad av Josefine Martis.

rum

Skapad av Martina Antonino

rum

Skapad av Amanda Alonzo.

rum

Skapad av Amanda Alonzo.

Tre hus i terräng. Skapad av Elsa Eriksson, Carolina Mikaelsdotter och Malin Morelius.


Hållbart och bärbart

Studenter i år 3 har skapat artefakter utifrån temat hållbart och bärbart.

hus i terräng

Välkommen till det nya glada 20-talet. Material: sladdar och kontakter. Av Emelie Karén.

En ofrivillig fångenskap. Material: plastsugrör och förpackningsplast. Av Frida Nolåkers.

Made by wood. Material: bark och textil. Av Ashkan Nassirzadeh. Hot Couture. Material: satellitkartor över Sverige från sommaren 2018. Av Nicolina Axelsson.

In over our heads. Material: papper ur en bok om hållbarhet. Av Sara Hägglund.

hus i terräng

Rumslig installation och performance. Ett konceptarbete om hur man kommunicerar hållbarhet i rummet genom design, i samarbete med Konsumentverket, i samband med Hållbar livsstilskonferensen, Karlstad 2019. Av Nicolina Axelsson, Daniel Lundén, Frida Nolåkers, Britta Wackenström, Sara Hägglund.

Kvittomonter med fokus på hållbarhet. Britta Wackenström, Sara Hägglund, Daniel Hägglund.

Mer information

Universitetslektor i informationsdesign

Ulrika Florin

+4616153403

ulrika.florin@mdh.se

Studievägledare

Helen Lundblad

+4616153445

helen.lundblad@mdh.se

Rumslig gestaltning

En utbildning för dig som vill lära dig att formge utställningar, mötesplatser, offentliga rum och olika typer av arbets- och aktivitetsrum. Under utbildningen lär du dig att utforma tillgängliga, inkluderande och hållbara miljöer, som användare kan interagera med.

Läs mer