Text

Ricardo Ramirez tankar om att bli trädgårdsmästare fick honom att öppna ögonen för programmet rumslig gestaltning-informationsdesign.

Han skapar rum där all inredning samspelar och fyller ett syfte

#rumslig gxestaltning #informationsdesign

Ricardo Ramirez tankar om att bli trädgårdsmästare fick honom att öppna ögonen för programmet rumslig gestaltning-informationsdesign. Efter sina studier har han drömmar om att arbeta som projektledare för att ta fram miljöer eller system som ska underlätta flera människors vardag.

Porträtt Ricardo Ramirez.

Ricardo Ramirez, student på programmet rumslig gestaltning - informationsdesign.

– Utbildningen handlar om att ta fram koncept för hur människor ska verka och må i en miljö, oavsett om den är fysisk eller visuell samt hur designprocessen ser ut från idé till färdig produkt. Något som passade mig utmärkt eftersom jag är intresserad av hur man skapar en känsla i en fysisk miljö, säger Ricardo.

Under studietiden får studenter vid programmet rumslig gestaltning lära sig att skapa design som väcker uppmärksamhet, kommunicerar, informerar och stödjer människors användning av rum. Både i teori och praktik, genom skarpa projekt tillsammans uppdragsgivare.

– Uppdragen som vi har genomfört med bland andra Västmanlands läns museum och Nobel Prize Teacher Summit har gjort att jag har fått använda mina teoretiska kunskaper i praktiken samt gett mig jättemycket erfarenhet som jag kan bära med mig ut i arbetslivet, säger han.

Ricardo har bland annat varit med och tagit fram ett koncept kring en bok om mentalvården som blivit ett tillägg till Västmanlands läns museums basutställning. Under Nobel Prize Teacher Summit var han även med och tog fram miljöer till eventet där besökarna skulle integrera med varandra under pauserna. Under eventet träffas lärare från hela världen för att få inspiration och möta nobelpristagare inom området.

Från trädgårdsmästare till projektledare

I Ricardos intresse för att skapa rum och miljöer gick tankarna om att bli trädgårdsmästare innan han sökte sig till MDH. Just nu läser han sin sista termin på den treåriga utbildningen och förbereder sig på vad han vill göra efter sina studier.

– Jag har alltid varit intresserad av rum och hur man får människor att trivas i en miljö. Under utbildningen har mina tankar vidgats och jag har verkligen utvecklats som person. Efter mina studier vill jag arbeta med att leda projekt tillsammans med flera kompetenser där man arbetar med att ta fram ett system och fysiska miljöer som ska underlätta för människor, säger han.

”Applicerbart i mitt eget hem”

Förutom att Ricardo nu vet vad han vill göra efter sina studier har han även fått med sig ett tankesätt som hjälper honom att inreda sitt eget hem.

– Allt som jag har lärt mig är egentligen applicerbart i mitt eget hem. Förut tänkte jag inte på möblernas påverkan i rummet utan såg dem endast som en funktion, men med min utbildning har jag kunnat skapa nya rum där all inredning samspelar och fyller ett syfte, säger Ricardo.

Rumslig gestaltning

En utbildning för dig som vill lära dig att formge utställningar, mötesplatser, offentliga rum och olika typer av arbets- och aktivitetsrum. Under utbildningen lär du dig att utforma tillgängliga, inkluderande och hållbara miljöer, som användare kan interagera med.

Läs mer