Text

Arbetsprover är ett sätt att bedöma hur kvalificerad du är att ta till dig utbildningen.


Arbetsprover

Arbetsprover är ett sätt att bedöma hur kvalificerad du är att ta till dig utbildningen.

Arbetsprov är inte behörighetskrav, utan behörighetskraven är grundläggande behörighet samt En B och Sh A (områdesbehörighet 6).

Högskolan använder inte arbetsprov för att rangordna sökande till samtliga platser på programmet utan endast till en tredjedel av platserna, i ett så kallat alternativt urval. Resten av platserna tillsätts på betyg och högskoleprov. Du som har ett gymnasiebetyg, ett högskoleprov samt har skickat in arbetsprov, kommer att delta i samtliga urvalsgrupper, vilket ökar dina chanser att komma in på utbildningen.

Programmet har antagning en gång om året med start på höstterminen. Du ansöker senast 15 april men får lämna in dina arbetsprover senast 15 maj.


Anvisningar arbetsprover 2020

Informationsdesign
- Rumslig gestaltning, 180 hp

1. Tre olika A3-ark/kartonger som du skapat själv:

 • Varje ark/kartong kan innehålla en eller flera bilder.
 • Två ska vara utförda för hand, dvs. ingen digital teknik får användas, ej heller foto, med undantag för foton som dokumenterar tredimensionella objekt som framställts utan hjälp av digitala tekniker.
 • Ett ska innehålla digitalt producerade och bearbetade bilder. Digitalt bearbetade foton är tillåtna.

OBS. Varje bild eller bildsvit ska behandla något eller flera av begreppen: rumslighet, aktivitet och kommunikation. (Datera bilderna.)

Välj bilder du är nöjd med och som du tycker speglar din kompetensnivå.


2. Motivera varför du vill gå utbildningen.
Textomfång en halv till en hel A4.

Montering och märkning av arbetsprover

 • Alla bilder ska vara monterade på kartong i A3 format.
 • Varje A3 ark/kartong ska vara tydligt märkt med namn och personnummer på baksidan.
 • Varje A3 ark/ kartong ska vidimeras för att intyga riktigheten i att det är du som producerat arbetsproven.
 • Varje A3 ark/kartong ska förses med ett nummer som ska stämma med dina uppgifter på blanketten Förteckning över arbetsprover.PDF
 • Arbetsproverna ska vara förpackade i ett emballage som går att återanvända vid ev. returnering.


Ansvar

MDH ansvarar inte för inlämnade arbetsprover. Vi eftersträvar dock största möjliga säkerhet vid förvaring och hantering. Om det känns angeläget rekommenderar vi dig att du försäkrar arbetsproverna, genom en så kallad sakförsäkring.


Datum och anmälan

 • Anmälan till programmet görs via antagning.se (en bekräftelse av din anmälan e-postas till dig).
 • En kopia av bekräftelsen av anmälan ska skickas med arbetsproverna.
 • Arbetsproverna ska vara poststämplade senast den 15 maj 2020.


Arbetsproverna skickas till:

Mälardalens högskola IDT
Bruksgatan 3B
632 20 Eskilstuna

(Märk kuvertet/paketet med: Arbetsprover, rumslig gestaltning)

En kvittens på att dina arbetsprover tagits emot kommer att skickas. Det nationella antagningsbeskedet skickas ut i mitten av juli. Observera att du måste bekräfta din eventuella plats/reservplats!


Så här går bedömning till

Bedömning av arbetsproverna görs av en grupp sammansatt av universitetsadjunkter och universitetslektorer inom Informationsdesign-Rumslig gestaltning, samt rådgivande studentrepresentant (-er) från programmet.

Arbetsproverna bedöms utifrån tre huvudkriterier:

 • Förmåga att kommunicera med bilder i rumsliga sammanhang
 • Potential för blandningen mellan praktiskt och teoretiskt arbete i rumsliga sammanhang.
 • Personlig motivering

Gruppen bedömer huruvida den sökande når upp till gränsen för antagning enligt bedömningskriterierna.


Mer information

Universitetsadjunkt

Mia Sas

016-15 51 31

mia.sas@mdh.se

Studievägledare

Helen Lundblad

016-15 34 45

helen.lundblad@mdh.se

Rumslig gestaltning

En utbildning för dig som vill lära dig att formge utställningar, mötesplatser, offentliga rum och olika typer av arbets- och aktivitetsrum. Under utbildningen lär du dig att utforma tillgängliga, inkluderande och hållbara miljöer, som användare kan interagera med.

Läs mer
Till toppen