Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

Utvecklingen inom robotik och artificiell intelligens (AI) går fort, men de största framstegen ligger fortfarande framför oss. Därför behövs ingenjörer och forskare som kan konstruera morgondagens robotar. Efter examen kan du jobba som forskare, utvecklare eller konsult inom elektronik, programmering och inbyggda system.

Utbildningen

En robot känner av sin omgivning, planerar och fattar beslut för en faktisk handling, som den sedan utför. På detta program bekantar du dig med mekaniska byggelement samt metoder för att ”se, känna och höra”, det vill säga hur en robot uppfattar sin omgivning. Du utvecklar också kunskaper i hur datorn fattar ett beslut och sedan styr de mekaniska delarna för att utföra handlingen.

Programmet fokuserar på framtidens robotik och innefattar industrirobotik samt service- och hälsorobotik. Kunskaper i signalbehandling och AI är centrala med tillämpningar på allt ifrån servicerobotar och autonoma hjälpmedel till avancerad hjärnteknik för intelligenta proteser och rehabiliteringsrobotik.

Under utbildningen lär du dig den teoretiska grunden för robotik, som omfattar kurser inom matematik, elektronik, datavetenskap, mekanik och fysik. De teoretiska kunskaperna varvas med praktisk tillämpning. Exempelvis ägnas det sista året åt det stora robotprojektet där du tillsammans med andra studenter designar, konstruerar och programmerar en komplett och avancerad robot. Robotprojekten genomförs i samarbete med företag i branschen och nära den världsledande forskningen inom inbyggda system som finns på MDH. Tidigare exempel är undervattensrobotar, sophämtningsrobot, självcyklande cykel och olika servicerobotar. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du arbetar ensam eller tillsammans med en annan student. 

Utbildningens innehåll utvecklas hela tiden i branschråd för att ligga i framkant av samhällsutvecklingen.

Framtid och jobb

Efter utbildningen väntar en spännande arbetsmarknad med stora valmöjligheter. Du kan till exempel jobba inom elektronik, programmering eller inbyggda system som systemutvecklare, elektronikutvecklare, konsult eller innovatör inom framtidens hälsorobotik.  

Du kan också välja att forska inom robotik. På MDH har vi ett av världens bästa forskningscentrum för inbyggda system, samt två unika forskningsprofiler inom tillförlitliga system och hälsoteknik.