Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

Utvecklingen inom robotik går fort, men de största framstegen ligger fortfarande framför oss. På det här programmet lär du dig att konstruera morgondagens robotar. Det är en ansvarskrävande utbildning där du får arbeta mycket praktiskt, i projekt mot verkliga arbetsgivare och nära den världsledande forskning inom inbyggda system som finns på MDH.

Utbildningen

En robot känner av sin omgivning, planerar och fattar beslut för en faktisk handling, som den sedan utför. Under utbildningen får du bekanta dig med mekaniska byggelement samt metoder för att ”se, känna och höra”, det vill säga hur en robot uppfattar sin omgivning. Du får lära dig den teoretiska grunden för robotiken, men samtidigt varvas och förstärks de teoretiska kunskaperna med praktisk tillämpning. Du kommer att läsa kurser inom matematik, elektronik, datavetenskap, mekanik och fysik. Användning av datorer och programmering, framförallt hur datorn kan fatta beslut och sedan styra de mekaniska delarna, utgör en central del av utbildningen. Du kommer att arbeta med olika projekt, som ger utbildningen både en god teoretisk grund och ett ingenjörsmässigt arbetssätt.

Utbildningen fokuserar på framtidens robotik och innefattar industrirobotik samt service- och hälsorobotik. Kunskaper i signalbehandling och artificiell intelligens är centrala med tillämpningar på allt ifrån servicerobotar och autonoma hjälpmedel till avancerad neuroteknik för intelligenta proteser och metoder för rehabilitering av exempelvis strokepatienter.

Det sista året ägnas åt det stora robotprojektet där du arbetar i en större grupp. Tillsammans med andra studenter får du designa, konstruera, och programmera en komplett, avancerad robot. Tidigare exempel är undervattensrobotar, sophämtningsrobot, självcyklande robot och olika servicerobotar. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du arbetar ensam eller tillsammans med en annan student. 

Vi har nära kontakt med branschen och samverkar med företag, omkringliggande samhälle och våra forskare. Utbildningens innehåll utvecklas hela tiden i branschråd för att ligga i framkant av samhällsutvecklingen.

Framtid och jobb

Efter utbildningen väntar en spännande arbetsmarknad med stora valmöjligheter. Du kan till exempel jobba inom elektronik, programmering, konstruktion eller inbyggda system som systemutvecklare, elektronikutvecklare och konsult. Du kan också välja att forska inom robotik. På MDH har vi ett av världens bästa forskningscentrum för inbyggda system, samt två unika forskningsprofiler inom tillförlitliga system och hälsoteknik.