Programschema för program

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som visar hur kurserna i ett visst program ges, det vill säga studieperiod, studietakt, ort, eventuella schemakrockar med andra programkurser.

Förutbildning

Grundnivå Avancerad nivå
2018/2019 2018/2019 2018/2019
2017/2018 2017/2018 2017/2018
2016/2017 2016/2017 2016/2017
2015/2016 2015/2016 2015/2016
2014/2015 2014/2015 2014/2015
2013/2014 2013/2014 2013/2014
2012/2013 2012/2013 2012/2013

Programbeskrivningar

Som ett komplement till programschemat har vissa utbildningsprogram programbeskrivningar vilka innehåller en översikt som visar vilka kurser som ingår i respektive program, dess poäng samt när de ges.

Folkhälsoprogrammet - översikt (pdf 63 kB)

Fysioterapeutprogrammet - översikt (pdf 219 kB)

Sjuksköterskeprogrammet - översikt (gäller fr. HT16) (pdf 302 kB)

Socionomprogrammet - översikt (pdf 333 kB)