Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

Det här är utbildningen för dig som vill vara med och påverka framtiden genom att ta fram hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör som har möjligheten att exempelvis arbeta som produktutvecklare, projektledare eller produktionsingenjör i framtiden.

Utbildningen 

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign är en femårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling, som ger både en bred grund och en möjlighet för dig att fördjupa dig i det som intresserar dig mest. Under dina tre första terminer läser du ämnen som är grundläggande för en ingenjörsutbildning, exempelvis matematik, materiallära, CAD, produktionsteknik samt en introduktionskurs i produkt- och processutveckling. Sedan väljer du inriktning: 

Produktion 

Du lär dig hur intelligenta, digitaliserade produktionssystem designas och utvecklas. Du studerar framgångsrika företag och hur de kan förbättras. Du lär dig programvaror och tekniker som framtidens ingenjörer använder för simulering och optimering av processer i Industri 4.0. Dessutom får du praktisera dina kunskaper såväl i vårt nya digitaliseringslab, som ute i industriföretag i skarpa projekt. 

Produktdesign 

Här utvecklar du kunskap om hela produktcykeln, från idé till återanvändning och du läser kurser med övning i att ta fram produkter. Tillgång till prototypverkstäder och olika testlabb gör att din idé kan undersökas i fysisk form och du lär dig programvaror som simulerar krafter och rörelser. 
 
Oavsett vilken inriktning du väljer ger utbildningen goda kontakter med arbetslivet genom olika studentprojekt, examensarbeten och gästföreläsningar. Lärarna har ofta erfarenhet från industriella sammanhang och kan knyta an till verkliga situationer. Du har också möjlighet att söka till projektkursen Sommarteknolog, som ges under sommartid och även omfattar praktik på Volvo GTO. 
 
Under utbildningen kommer du att samarbeta med våra forskare och även ha möjlighet att studera utomlands. Vill du dessutom starta eget företag som student, så finns hjälp att få hos högskolans Idélab. Du kan även välja att ta ut en högskoleingenjörsexamen efter tre års studier. 

Framtid och jobb 

Som civilingenjör inom produktion eller produktdesign kommer du att ha en unik helhetssyn av områdena teknik, innovation och ledarskap. Din kreativa attityd samt förmåga till projektledning, teamarbete och nytänkande är efterfrågad av företag och större organisationer. Efter utbildningen väntar en spännande arbetsmarknad där du kan arbeta med exempelvis projektledning, resurseffektiv/lean-produktion och logistik, eller som produktionsingenjör, produktutvecklare, konstruktör och designingenjör.