Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade ingenjörer inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. Efter examen kan du exempelvis jobba med data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.  

Utbildningen

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är ett treårigt program där du utvecklar både teoretiska och praktiska färdigheter inom allt ifrån små, lokala nätverk till globala nät. Du lär dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

 

Kurserna som ingår i programmet hjälper dig att utveckla en bred kunskap inom ämnet för att vara väl förberedd inför kommande utmaningar i din framtida karriär. Du har även möjlighet att göra egna val och kombinera med andra ämnen för att skapa en unik utbildning. 

 

Som student på programmet arbetar du ofta i projektform för att utveckla din förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornätverk. Projekten genomförs i grupp och en del projekt sker i samverkan med företag i branschen. Genom gästföreläsningar möter du även arbetsgivare, forskare och tidigare studenter. 

 

Programmet utvecklas i samarbete med representanter från näringslivet för att säkerställa en hållbar utbildning, som ger goda förutsättningar till en framtida anställning. Dessutom hjälper programmet dig att skapa en god grund för att ta internationella certifikat hos företag som Cisco Systems och Amazon. 

 

Under utbildningen har du tillgång till labbsalar på högskolan, distanslabb och simulatorer (Packet Tracer), vilket innebär att du kan labba var du vill, när du vill.

Framtid och jobb

Efter examen kan du arbeta hos nätoperatörer, på IT-avdelningar eller som konsult. Arbetsuppgifterna kan innefatta lokala och globala nätverk, data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign, samt driftsättning och underhåll av nätverk. 

 

Som högskoleingenjör i nätverksteknik har du också möjlighet att fortsätta studera på vårt masterprogram i intelligenta inbyggda system, ett av de områden där MDH:s forskning är världsledande.