Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade ingenjörer inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. På det här programmet lär du dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

Utbildningen

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är ett treårigt program där du utvecklar både teoretiska och praktiska färdigheter inom allt ifrån små nätverk till globala nät.

Kurserna som ingår i programmet hjälper dig att utveckla en bred kunskap inom ämnet för att vara väl förberedd inför kommande utmaningar i din framtida karriär. Du kommer att arbeta i olika projekt och grupparbeten för att utveckla din förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornätverk. Du kan även göra egna val och kombinera med andra ämnen för att skapa en unik utbildning. Programmet hjälper dig att skapa en god grund för att kunna ta internationella certifikat från företag som Cisco Systems och Amazon.

Inom utbildningen får du tillgång till NetCenters labbsalar och distanslabbet NetLab, som båda har utrustning som uppdateras regelbundet. I våra kurser på grundläggande nivå använder vi dessutom simulatorer (Packet Tracer), vilket tillsammans med NetLab innebär att du kan labba var du vill, när du vill.

Vi jobbar i nära samarbete med representanter från näringslivet för att säkerställa en hållbar utbildning, som ger goda förutsättningar till en framtida anställning. Examensarbeten genomförs ofta med uppdragsgivare från näringslivet. Genom gästföreläsningar möter du även arbetsgivare, forskare och tidigare studenter.

Framtid och jobb

Efter examen kan du arbeta hos nätoperatörer, på IT-avdelningar eller som konsult. Arbetsuppgifterna kan innefatta lokala och globala nätverk, data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign, driftsättning och underhåll av nätverk, samt programutveckling för nätverk och datakommunikation.  

Som högskoleingenjör i nätverksteknik har du också möjlighet att fortsätta studera på vårt masterprogram i intelligenta inbyggda system, ett av de områden där MDH:s forskning är världsledande.