Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

Idag sker utvecklingen av både datorer och nätverk snabbt och allt fler enheter i vår närhet kopplas upp mot internet och molnet. Det finns ett växande behov av välutbildade ingenjörer som klarar av att leda en genomtänkt och säker utveckling. Här får du lära dig att planera och bygga framtidens datornät, samt skapa säkra och stabila kommunikationslösningar.

Utbildningen

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är ett treårigt program där du får lära dig att teoretiskt och praktiskt hantera allt ifrån små lokala till stora globala datornätverk. Du ökar din förståelse för och dina kunskaper inom datakommunikation, som trådlösa nät, säkerhet och optimering av komplexa nät, nätverksoperativsystem i datornätverk (Linux) samt nätverksinriktad scripting och C-programmering. 

Du kan göra egna val och kombinera kärnkurserna med kurser inom andra ämnen för att skapa en unik utbildning riktad mot dina egna och morgondagens krav på arbetsmarknaden. Du kommer att arbeta i olika projekt och grupparbeten för att utveckla din förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornät. Programmet ger dig djupa kunskaper för att kunna ta internationella certifikat från företag verksamma inom området, som exempelvis Cisco Systems och Amazon Web Services. 

Samverkan med näringslivet är en viktig del i programmet och vi har en nära relation till nätverksbranschen. I vårt branschråd utvecklas utbildningens innehåll tillsammans med representanter från näringslivet. Du kommer att få möjlighet att arbeta med uppdragsgivare från näringslivet, när du gör ditt examensarbete och genom gästföreläsningar får du möta arbetsgivare, forskare och tidigare studenter. Inom utbildningen får du tillgång till NetCenters labbsalar och distanslabbet NetLab, som båda har utrustning som uppdateras regelbundet. I våra kurser på grundläggande nivå använder vi dessutom simulatorer (Packet Tracer), vilket tillsammans med NetLab innebär att du kan labba var du vill, när du vill.

Framtid och jobb

Datornätverken utgör ryggraden för vårt kommunikativa samhälle och det väntas bli en stor brist på kunnig arbetskraft inom detta ständigt expanderande yrkesområde. 
 
Du kan arbeta hos nätoperatörer, på IT-avdelningar eller som konsult. Arbetsuppgifterna kan innefatta lokala och globala nätverk, data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign, driftsättning och underhåll av nätverk, samt programutveckling för nätverk och datakommunikation.  

Efter din examen kan du även fortsätta på masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, ett av de områden där MDH:s forskning är i världsklass, och därefter vidare till forskarutbildning.