Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap, 120 hp

Programmet inom arbetslivsvetenskap ger dig ett brett och fördjupat perspektiv på arbete och introducerar aktuella perspektiv på organisations- och ledarskapsutveckling. Du utvecklar kunskap inom arbetsmiljö och hälsa samt om hälsofrämjande ledarskap och hälsorelaterade insatser på arbetsplatsen.

Utbildningen

Programmet ger dig en förståelse av arbetslivsvetenskapens utveckling och de utmaningar den står inför under digitalisering och globalisering. Arbetslivsvetenskap innefattar sociala och psykologiska processer i arbetet och av villkor och möjligheter i arbetslivet över tid - ur individens, arbetsplatsens, organisationens och samhällets perspektiv. Arbetets betydelse för människors utveckling, välbefinnande och hälsa är centralt i utbildningen.

Du studerar arbetslivsvetenskap mot bakgrund av det bredare hälso- och välfärdsområdet. Frågor som har med jämlikhet och delaktighet, professionell kunskap och utveckling samt kreativitet och innovation står i fokus. Du utvecklar också din förståelse för ledarskap, grupper och organisationer samt evidensbaserad praxis och utvärdering. Programmet ges på engelska och du läser kurserna i hälsa och välfärd tillsammans med studenter från andra masterprogram och forskarutbildningen. Programmet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år med en magisterexamen. Det är även möjligt att läsa programmet på halvfart.

Framtid och jobb

Goda kunskaper i arbetslivsvetenskap är en nyckelfaktor i alla framtida karriärer inom ledning och organisation samt främjande av hälsa och välbefinnande, nationellt och internationellt. Kunskap som förvärvas genom programmet ger dig goda färdigheter att arbeta inom en mängd verksamheter och branscher och möjlighet att utveckla ditt nuvarande arbete.