Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp

En masterexamen i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd, ger fördjupad kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa samt om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du lär dig att följa hälsoutvecklingen samt att identifiera vilka faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema i utbildningen.

Utbildningen

Du får fördjupade kunskaper om hur levnadsvanor och jämlikhetsfaktorer påverkar våra möjligheter att utveckla en hållbar hälsa. Du lär dig även hur förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar till en hållbar hälsa samt utvecklar en god förståelse för vad som påverkar en hållbar hälsa. Utbildningen ger dig också ett utökat vetenskapligt förhållningssätt, främst genom en djupare förståelse för epidemiologiska metoder, där dina beskrivande, analyserande och reflekterande färdigheter utvecklas.
Du studerar folkhälsovetenskap mot bakgrund av det bredare hälso- och välfärdsområdet. Frågor som har med jämlikhet och delaktighet, professionell kunskap och utveckling samt kreativitet och innovation står i fokus. Du utvecklar också din förståelse för ledarskap, grupper och organisationer samt evidensbaserad praxis och utvärdering. Programmet ges på engelska och du läser kurserna i hälsa och välfärd tillsammans med studenter från andra masterprogram och forskarutbildningen. Programmet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år med en magisterexamen. Det är även möjligt att läsa programmet på halvfart.

Framtid och jobb

En mastersexamen i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd gör dig väl förberedd att möta den växande komplexiteten som idag möter de som är yrkesverksamma inom hälsa, både inom privat- och offentlig verksamhet. Programmet förbereder dig väl för folkhälsoarbete på såväl kommunal, regional, nationell som på internationell nivå. Det ger dig också en bra grund att studera på forskarnivå. En masterutbildning i folkhälsovetenskap eller motsvarande är ofta ett krav om du vill arbeta inom större organisationer som WHO eller Sida.