Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, 120 hp

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens. Som student utvecklar du fördjupade kunskaper inom vårdvetenskap och vetenskaplig metod. Du kommer också att skapa dig utökade kunskaper om hur flera yrken från många olika kunskapsområden samverkar inom hälso- och välfärdsområdet.

Utbildningen

Programmet baseras på sjuksköterskans kärnkompetenser och yrkesmässiga ansvarsområden samt en holistisk syn på personer i behov av vård. I fokus står patienten och familjen i ett vårdsammanhang genom hela livscykeln. Jämlikhet och tillgänglighet betonas i ett personcentrerat och samarbetsinriktat förhållningssätt, som gäller relationer såväl mellan vårdgivare, patient och familj, som inom det omgivande samhället. 

Du studerar vårdvetenskap med inriktning omvårdnad mot bakgrund av det bredare hälso- och välfärdsområdet. Frågor som har med jämlikhet och delaktighet, professionell kunskap och utveckling samt kreativitet och innovation att göra står i fokus. Du utvecklar också din förståelse för ledarskap, grupper och organisationer samt evidensbaserad praxis och utvärdering. 

Programmet ges på engelska och du läser kurserna i hälsa och välfärd tillsammans med studenter från andra masterprogram och forskarutbildningen. Programmet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år med en magisterexamen. Det är även möjligt att läsa programmet på halvfart.

Framtid och jobb

Du får kunskap som avsevärt förbättrar din kompetens och utvecklar ditt nuvarande eller kommande arbete inom den nationella och internationella hälso- och välfärdssektorn. Du kommer att kunna arbeta som chef, med vårdutveckling eller utredningsuppdrag. Du får också en god förberedelse för forskarutbildning. Goda kunskaper inom denna sektor kommer också att utgöra en nyckelfaktor i alla framtida karriärer som gäller främjande av hälsa och välbefinnande.