Text

Datum 2020-07-16
Artikeltyp Reportage

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

Bilden visar flertalet glödlampor. Alla utom en är släckta.

Coronapandemin påverkar samhället på många olika sätt, bland annat hur mycket energi vi använder.

– En sådan här minskning under ett år har vi inte sett de senaste 70 åren, säger Eva Thorin, professor i energiteknik.

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad förbrukning av energi i form av bränsle, el och värme.

Enligt International Energy Agencys (IEA) analys ser minskningen i världens energianvändning år 2020 ut att bli något utöver det vanliga.


Inte ens under finanskrisen var koldioxidutsläppen så låga

Även koldioxidutsläppen minskar i år till följd av att världen använder mindre fossila bränslen så som olja och kol.

– Koldioxidutsläppen ser ut att minska med 8 procent. Det är sex gånger mer än 2009 då vi såg den dittills största minskningen under ett år. Den gången berodde det på en finanskris, säger Eva Thorin.

Porträttbild av Eva Thorin.

Eva Thorin, professor i energiteknik.

Fler använder förnybara energikällor

Däremot ökar användningen av förnybara energikällor så som vindkraft och solenergi.

– Det beror på att flera nya installationer för förnybar energi har gjorts runt om i världen under senare år. Dessutom är driftskostnaden för produktion av el från förnybara källor ofta låg och på flera håll i världen finns regler som gynnar användning av el från förnybara källor, säger Eva Thorin.

För hela 2020 spår IEA därför en ökning i användning av förnybara energikällor på 1 procent, trots att den totala energianvändningen ser ut att minska med 6 procent.

– Den ökande användningen kräver att vi fortsätter utveckla energisystem med mer flexibilitet och möjlighet till lagring av energi eftersom de förnybara energikällorna till stor del är väderberoende, säger Eva Thorin.


Lär dig analysera förändringar i världens energisystem

Vill du vara med och analysera förändringar i världens energisystem och utveckla framtidens energilösningar? Utbilda dig då inom energiteknik.

Program

Masterprogram i hållbara energisystem

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Värmeteknik (GHV01)

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Elektroteknik (GHV01)

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Till toppen