Text

Master­programmet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin

Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och delaktighet samt på hälsorelaterad beteendeförändring. Programmet förbereder dig för en karriär med avancerade uppgifter kring dagens och morgondagens hälsoproblem och främjande av en hälsosam livsstil.

Utbildningen

Den unika beteendemedicinska inriktningen lyfter sambandet mellan livsstil och hälsa. Du ges förutsättningar för implementering av evidensbaserade åtgärder och arbete med planerande, utredande och utvärderande verksamhet, i både offentlig och privat sektor. Inriktningen ökar också dina möjligheter att arbeta hälsofrämjande och du får verktyg att arbeta med förändringsarbete.

Du studerar fysioterapi mot bakgrund av det bredare hälso- och välfärdsområdet. Frågor som har med jämlikhet och delaktighet, professionell kunskap och utveckling samt kreativitet och innovation att göra står i fokus. Du utvecklar också din förståelse för ledarskap, grupper och organisationer samt evidensbaserad praxis och utvärdering.

Programmet ges på engelska och du läser kurserna i hälsa och välfärd tillsammans med studenter från andra masterprogram och forskarutbildningen. Programmet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år med en magisterexamen. Det är även möjligt att läsa programmet på halvfart. Undervisningsspråk är engelska.

 

Framtid och jobb

Arbetsmarknaden i den offentliga sektorn och på nya arenor söker välutbildade och kritiskt tänkande personer med hög kompetens. En masterexamen i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin inom hälsa och välfärd öppnar dörrar till en bred arbetsmarknad. Du kan arbeta med klinisk kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård. Dessutom öppnar en masterexamen dina möjligheter till forskarstudier.

 

Frågor kring programmet?

Hör av dig till programsamordnaren om du har frågor kring programmets innehåll.

Universitetslektor i sjukgymnastik

Maria Sandborgh

021-10 13 95

maria.sandborgh@mdh.se

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen