Text

Andreas Rödlund drömmer om en forskarkarriär inom folkhälsovetenskap och resan dit går genom masterprogrammet i folkhälsovetenskap på MDH.

”Jag vill forska inom psykisk hälsa”

Andreas Rödlund drömmer om en forskarkarriär inom folkhälsovetenskap och resan dit går genom masterprogrammet i folkhälsovetenskap på MDH.

Porträtt Andreas Rödlund.

Andreas Rödlund, student. Foto: Avig Kazanjian.

− Jag vill forska inom psykisk hälsa. Tjusningen med forskning är att få undersöka vad saker beror på, hur man kan förändra saker och hitta nya sätt att hjälpa andra. Den här utbildningen har gett mig en riktigt bra grund för att kunna gå vidare och doktorera.

Andreas Rödlund kommer från Västerås och läste folkhälsovetenskapliga programmet på MDH, innan han fortsatte på masterprogrammet.

− När jag bestämde mig för att börja plugga var det omvårdnad på ett övergripande plan som lockade mig. Därför kändes folkhälsovetenskap rätt för mig och idag är det ett av mina främsta intressen, säger Andreas Rödlund.

Praktisk tillämpning - värdefullt

På masterprogrammet i folkhälsovetenskap utvecklar studenterna en fördjupad kunskap om hur levnadsvanor påverkar hälsan samt om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema i utbildningen, något Andreas Rödlund anser viktigt att ha med sig ut i arbetslivet eftersom det blir allt vanligare att fokusera på hållbar hälsa inom folkhälsoarbete.

En av de saker Andreas Rödlund uppskattar mest med programmet är att han får öva sig i hur det fungerar i verkligheten vid exempelvis en intervention och att bedriva forskning.

− Det är väldigt värdefullt. Genom att tillämpa sådana övningar lär vi oss verktygen för att kunna genomföra insatser som främjar hälsan för individer, grupper och samhället i stort, på en mer avancerad nivå, säger Andreas Rödlund.

Nyttigt med engelska i en global värld

Ytterligare en sak som Andreas Rödlund uppskattar med programmet är att det ges på engelska. I början var han lite osäker på hur det skulle gå att plugga på engelska. Men med facit i hand är han glad att han vågade.

− Du lär dig att praktisera det engelska språket och vetenskapligt skrivande på engelska dagligen, något du har nytta av i vår globala värld. Så om det är något tips jag vill ge så är det att våga, säger Andreas Rödlund.

Folkhälsovetenskapliga programmet

För dig som månar om hälsa och vill ha en modern utbildning som kan leda till spännande arbeten som projektledare, kostrådgivare, hälsocoach, hälsostrateg, samhällsutvecklare eller förebygga psykisk ohälsa likväl som att besitta olika ledarroller inom välfärdssektorn. Programmet fokuserar på livsstil, hållbar utveckling och hur du påverkar individ och samhälle till smarta val inom till exempel områdena kost och fysisk aktivitet.

Läs mer

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Som student utvecklar du en fördjupad kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa samt om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du lär dig att följa hälsoutvecklingen samt att identifiera vilka faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema i utbildningen.

Läs mer
Till toppen