Text

Master­programmet i folkhälso­vetenskap

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 120  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 2 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som student utvecklar du en fördjupad kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa samt om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du lär dig att följa hälsoutvecklingen samt att identifiera vilka faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema i utbildningen.

Programmet är stängt för anmälan till HT21.

”Jag vill forska inom psykisk hälsa”

Andreas Rödlund drömmer om en forskarkarriär inom folkhälsovetenskap. Resan dit går genom masterprogrammet i folkhälsovetenskap på MDH.

Läs mer

Välkomstbrev till antagna studenter hösten 2021

Väkomstbrev till masterprogrammet i folkhälsovetenskap Pdf, 36.3 kB.

 

Utbildningen

Du får fördjupade kunskaper om hur levnadsvanor och jämlikhetsfaktorer påverkar våra möjligheter att utveckla en hållbar hälsa. Du lär dig även hur förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar till en hållbar hälsa samt utvecklar en god förståelse för vad som påverkar en hållbar hälsa. Utbildningen ger dig också ett utökat vetenskapligt förhållningssätt, främst genom en djupare förståelse för epidemiologiska metoder, där dina beskrivande, analyserande och reflekterande färdigheter utvecklas.

Du studerar folkhälsovetenskap mot bakgrund av det bredare hälso- och välfärdsområdet. Frågor som har med jämlikhet och delaktighet, professionell kunskap och utveckling samt kreativitet och innovation står i fokus. Du utvecklar också din förståelse för ledarskap, grupper och organisationer samt evidensbaserad praxis och utvärdering.

Programmet ges på engelska och du läser kurserna i hälsa och välfärd tillsammans med studenter från andra masterprogram och forskarutbildningen. Programmet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år med en magisterexamen.


Framtid och jobb

En mastersexamen i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd gör dig väl förberedd att möta den växande komplexiteten som idag möter de som är yrkesverksamma inom hälsa, både inom privat- och offentlig verksamhet. Programmet förbereder dig väl för folkhälsoarbete på såväl kommunal, regional, nationell som på internationell nivå. Det ger dig också en bra grund att studera på forskarnivå. En masterutbildning i folkhälsovetenskap eller motsvarande är ofta ett krav om du vill arbeta inom större organisationer som WHO eller Sida.


Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor i fysioterapi

Maria Sandborgh

021-10 13 95

maria.sandborgh@mdh.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Masterprogram i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd, 120 hp

  Omfattning

  120 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42910

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AMM10)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Examen på kandidatnivå inom folkhälsovetenskap, psykologi, vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap, sjukgymnastik, socialt arbete, sociologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Masterexamen

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen