Text

Masterprogram i hälso- och välfärdsteknik

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 120  HP
 • near_me Plats Ortsoberoende
 • today Start Hösttermin 2020
 • access_time Tid 4 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

I en framtid med fler vårdtagare och färre personal är hälso- och välfärdsteknik en nödvändighet för att säkerställa en trygg och jämställd vård. På denna nya, unika masterutbildning skapar du dig kompetens i att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik som möter upp samhällets behov och utmaningar. Det ger dig möjlighet att arbeta i ledande roller inom både dagens och morgondagens hälso- och sjukvård och vård och omsorg.

Utbildningen

Denna tvärvetenskapliga utbildning är upplagd för flexibla webbaserade studier med en studietakt på 50 procent. Programmet fokuserar på införande, tillämpning och utvärdering av hälso- och välfärdsteknik och utgår ifrån Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik: digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Under utbildningen läser du om samverkan och förändringsarbete, liksom om hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv. Kurserna innefattar implementering och etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik, förändringsarbete för det multiprofessionella teamet, ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd, evidensbaserad praktik, utvärderingsmetoder, forskningsmetod och avslutas med ett självständigt examensarbete.

Undervisande personal är aktiva forskare inom området som arbetar gränsöverskridande inom detta multidisciplinära och tvärvetenskapliga kunskapsfältet. De programspecifika kurserna i hälso- och välfärdsteknik ges på svenska. Vissa delar av utbildningen genomförs i samläsning med det internationella masterprogrammet inom hälsa- och välfärd.

 

Framtid och jobb

Införandet och användandet av hälso- och välfärdsteknik är en central del för att kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar inom vården. Redan idag spelar tekniken en betydande roll inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg, men för att ytterligare underlätta vardagen för användarna och för att kunna utveckla tekniken på bästa sätt behövs mer kunskap. Behovet av kompetens är stort och utbildningen gör dig väl förberedd för uppdrag som innebär arbete med att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik. Du kan bland annat arbeta inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, primärvård, kommunal vård och omsorg och med hälso- och sjukvård i hemmet.

 

Programinnehåll

Åk 1

Hälso- och välfärdsteknik

62,5%

Hälsa och välfärd

37,5%

Åk 2

Hälso- och välfärdsteknik

75%

Hälsa och välfärd

25%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till programsamordnaren om du har frågor kring programmets innehåll.

Universitetslektor /Avdelningschef/Vice akademichef

Agneta Brav

+4621151755

agneta.brav@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Masterprogram i hälso- och välfärdsteknik - införande, tillämpning och utvärdering, 120 HP

  Omfattning

  120 HP

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-42908

  Tid och tempo

  4 år (deltid 50%)

  Plats

  Ortsoberoende

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Särskild behörighet

  Examen på kandidatnivå inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap eller motsvarande examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Magisterexamen
  Masterexamen

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer