Masterprogram i teknisk matematik, 120 hp

Framtidens teknik är beroende av matematiska metoder och beräkningar. Masterprogrammet i teknisk matematik fördjupar dina kunskaper inom matematiken och dess tillämpningar. Du får med dig kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla ny teknik, driva företag och bidra till ett hållbart samhälle.

Utbildningen

Masterprogrammet i teknisk matematik är utformat för att ge dig de matematiska verktyg som krävs för att utveckla morgondagens teknik. Du lär dig att behärska kraftfulla matematiska metoder med tillämpningar inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, robotik- och reglerteknik samt optimering. 
 
Programmets kursutbud är väl genomtänkt och ger dig såväl goda teoretiska kunskaper som ett väl utvecklat tekniskt arbetssätt. Du kommer att läsa kurser i matristeori, kvantberäkningar, wavelets, optimering och algebra, vilka alla är tillämpningsbara i modern ingenjörskonst. Innehållet i programmets kurser innefattar bland annat ämnen som big data, säker och tillförlitlig kommunikation, pagerank-algoritmen och matematisk modellering.  
 
Programupplägget är flexibelt vilket innebär att du kan fördjupa dig inom de områden du tycker är intressanta. Du har till exempel möjlighet att själv välja ämne inom programmets valbara projektkurser. Det kan ske i samarbete med en forskare på högskolan, eller ett företag. Samma sak gäller för det avslutande examensarbetet.

Framtid och jobb

Alla framtidsteknologier är baserade på och beroende av matematiska metoder och beräkningsverktyg. Masterprogrammet ger dig den matematiska kompetens som krävs för att utveckla ny teknik. Ett brett och relevant kunnande inom matematikens tillämpningar och metoder efterfrågas inom många branscher och din examen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden, inom näringslivet såväl som offentlig sektor. Specialister inom teknisk matematik behövs i banker, försäkringsbolag, ingenjörs- och konsultföretag, internetföretag, byggföretag, läkemedelsbolag, energibolag och inom akademin. 
 
Du kan, efter din examen, arbeta med utveckling eller forskning i ett eget företag, eller i ett svenskt eller multinationellt företag som använder matematiska eller statistiska metoder, beräkningar och algoritmer i sina teknologiska lösningar. Efter utbildningen finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid MDH eller andra universitet och högskolor i Sverige, eller utomlands.