Kurser inom programmet

Här finns länkar till sidor med mer information om de kurser som ingår i programmet.

Länk till alla kurser på MDH

Allmän information om när kurser ges finns i programschemat.

Årskurs 1

Obligatoriska kurser

Matematik / Tillämpad matematik  
Tillämpad matematik, 7,5 hp kurshemsida
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp kurshemsida
Matematiken bakom internet, 7,5 hp kurshemsida
Wavelets, 7,5 hp kurshemsida

Valbara kurser

 
Matematik / Tillämpad matematik  
Grafteori, nätverk och tillämpningar, 7,5 hp kurshemsida
Stokastiska processer, 7,5 hp kurshemsida
Abstrakt algebra, 7,5 hp kurshemsida
Biomatematik och bioinformatik, 7,5 hp kurshemsida
Operationsanalys, 7,5 hp kurshemsida
Diskret matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp kurshemsida
Tidsserieanalys, 7,5 hp kurshemsida
Examensarbete i matematik (magister), 15 hp kurshemsida
Datavetenskap:  
Programmering, 7,5 hp  
Lärande system, 7,5 hp  
Energiteknik:  
Introduktion till hållbara energisystem, 7,5 hp  
Processmodellering, 7,5 hp  
Processoptimering, 7,5 hp  

Årskurs 2

Obligatoriska kurser

 
Matematik / Tillämpad matematik  
Tillämpade algebraiska strukturer, 7,5 hp kurshemsida
Kvantberäkningar och information, 7,5 hp kurshemsida
Optimering, 7,5 hp kurshemsida
Examensarbete i matematik, 30 hp kurshemsida

Valbara kurser

 
Matematik / Tillämpad matematik  
Projektarbete i matematik, 7,5 hp kurshemsida
Datavetenskap:  

Formella språk, automater och beräkningsteori, 7,5 hp