Gästföreläsningar som lyfter fram den dolda matematiken i rampljuset

Utan matematik skulle industrin stå stilla. Det var budskapet när Anders Daneryd från ABB Corporate Research mötte studenter vid MDH för en gästföreläsning om matematikens praktiska användningsområden. Gästföreläsningarna med representanter från näringslivet arrangeras av ansvariga vid masterprogrammet i teknisk matematik och ges regelbundet under året.

Ta del av tidigare och kommande gästföreläsningar.

– Syftet med gästföreläsningarna är att visa hur matematiken kan användas inom olika områden. Vi vill dels visa några möjliga karriärvägar för studenterna och dels visa spännande exempel på hur matematiken de läser kan användas, säger Karl Lundengård som är programsamordnare vid masterprogrammet för teknisk matematik på MDH. Både studenter från kandidatprogrammet och masterprogrammet i teknisk matematik är inbjudna till seminarierna.

– Vi strävar efter att studenterna ska inse att det finns tillämpningar av det de läser i kurserna, och det får en annan trovärdighet när en person som faktiskt tillämpat just det säger det, än när föreläsaren framför det. Mycket av den matematik som används inom industrin finns bakom kulisserna och vi vill lyfta fram den i rampljuset, fortsätter han. 

Under gästföreläsningen med Anders Daneryd från ABB Corporate Research berättade han hur matematiken är av avgörande betydelse för exempelvis affärsmodeller, marknadsanalys och automatiserad design. 

Student Ann-Sofie Kidwell: ”Det är uppskattat att veta att det finns ett behov på arbetsmarknaden för teknisk matematik” 

 

 

Ann-Sofie Kidwell läser Masterprogrammet i teknisk matematik på MDH och medverkade på teknisk matematik afton där Anders Daneryd från ABB Corporate Research föreläste om den dolda matematiken i industrin. Hon har även deltagit vid andra teknisk matematik aftnar. 
– Föreläsningarna på matematisk afton är bra och positiva för både studenter och MDH. Det ger studenter ett tillfälle att knyta kontakter för framtida examensarbete, praktik eller arbete. Det är också ett bra tillfälle för MDH att marknadsföra kandidat- och masterprogrammet i teknisk matematik och dess studenter, säger Ann-Sofie. Ann-Sofie uppskattade gästföreläsningen med Anders Daneryd.
– Jag tyckte föreläsningen var mycket intressant. Den gav en inblick hur matematik används i industrin. Att även om man inte sitter och räknar med papper och penna så behöver man ha en förståelse för matematik för att tolka olika problem och samband. Det är uppskattat att veta att det finns ett behov på arbetsmarknaden och en användning för teknisk matematik, säger hon.

Ann-Sofie har nu fått möjlighet att göra sin masteruppsats med ABB Coroporate Research som uppdragsgivare. Uppdraget är att att förfina och optimera produktionskostnadsmodeller med matematik som verktyg.