Matematikstudier kan ta dig på en resa till Jupiter

Jonas Österberg är inte bara intresserad av matematik med inriktning på problemlösning. Han läste masterprogrammet i teknisk matematik för att få en spetskompetens som ska ta honom på vägen till sina drömmars mål – att hitta ett sätt att åka till Jupiter.

 

– Jag bestämde mig för att vidareutveckla mig inom teknisk matematik, då utbildningen kunde ge mig spetskompetens och kombinera mina intressen: matematik, fysik och data. Kan du de ämnena kan du resa till Jupiter, skrattar Jonas som har en bakgrund av såväl fysik- och datavetenskapsstudier. 

– Jag vill kunna använda matematik och data tillsammans i mitt yrkesliv och den möjligheten har jag nu. Om du vill arbeta på avancerad nivå med data behöver du djupa kunskaper i matematik, säger Jonas.

Masterprogrammet i teknisk matematik handlar mycket om tillämpad matematik – matematik som har som direkt syfte att kunna lösa praktiska, matematiska problem inom många olika områden. Det gör att de studenter som går programmet kan välja att arbeta inom olika branscher, till exempel kommunikationsteknik, informationsteknik, robotik, finans, hälsoteknik, utveckling och forskning. Jonas själv har satsat på att bli doktorand i matematik.

– Jag har alltid gillat att undervisa och hjälpa kompisar med matematik och genom att bli doktorand kan jag fördjupa mig ännu mer inom matematiken och samtidigt undervisa. Längre fram planerar jag att tillämpa mina kunskaper inom matematik i ett eget företag, säger Jonas.

Flexibelt, inspirerande och utmanande program som är lättare än du tror

Masterprogrammet i teknisk matematik är flexibelt för att studenterna ska kunna fokusera på de områden de är mest intresserade av och också kunna använda sina förkunskaper på ett bra sätt. Inom programmet gör studenterna projektarbeten för att få möjlighet att fördjupa sig inom valfria områden.

– Jag tyckte att det allra bästa med programmet var att vi får lära oss matematiska metoder som på enkla sätt löser problem. Sedan tycker jag att det var väldigt intressant med projektarbetena – att få lyssna till andras idéer inspirerar mig, säger Jonas som tycker att både lärarna och de andra studenterna på programmet gav honom inspiration och nya tankesätt. Jag tror att många är rädda för matematik i onödan. Det är inte så svårt som det verkar, Tvärtom – genom att använda matematik blir problem som verkar svåra på ytan plötsligt enkla. Matematik öppnar också alla dörrar till framtiden, fortsätter han.