Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp

Programvaruteknik utgör ett allt viktigare område inom datavetenskap och handlar om att utforma och utveckla högkvalitativa programvarusystem. Inom programmet får du teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvaruintensiva system.

Utbildningen

Magisterprogrammet i programvaruteknik är ett ettårigt program på avancerad nivå, där du får kunskap om principer som gäller för att analysera, utforma och implementera stora och komplexa programvarusystem. Under utbildningen får du förståelse för metoder och tekniker inom programvaruhantering och lär dig att tillämpa dessa. Under utbildningen kommer du att ha nära samarbete med industrin, genom bland annat gästföreläsare, och möjligheten att göra ditt examensarbete i samarbete med någon av våra industripartners såsom ABB, Ericsson och Volvo. 
Ansvaret för programmet ligger hos avdelningen för datavetenskap och programvaruteknik vid MDH, med flera internationellt uppmärksammade forskare som är engagerade i världsledande konferenser. Vår forskning fokuserar framför allt på komponent- och modellbaserad utveckling, mjukvaruprocesser och utveckling av tillförlitliga system. Vi överför våra forskningsresultat till våra utbildningar i så hög grad som det är möjligt, och kurserna på avancerad nivå innehåller den senaste forskningen inom programvaruteknik. Majoriteten av kurserna inom programmet hålls av personer som är aktiva inom vår forskning och du läser en del av kurserna tillsammans med doktorander vid avdelningen för programvaruteknik. Dessutom sker ungefär hälften av examensarbetena inom forskningsprojekt.

Framtid och jobb

Magisterprogrammet i programvaruteknik ger dig konkret kunskap som krävs för att utveckla högkvalitativa programvarusystem, vilket är ovärderligt för framtida programmerare, projektledare och tekniska specialister. Efterfrågan på högt utbildade experter i programvaruteknik ökar hela tiden, vilket kommer att göra dig mycket eftertraktad både nationellt och internationellt, inom såväl industrin som akademisk forskning.