Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram, 120 hp

Detta program ger dig verktygen och kunskapen om de viktigaste frågorna inom moderna produktions- och logistiksystem. Du kommer att lära dig att analysera, utvärdera och optimera lösningar som gör att du kan utveckla systemen framgångsrikt och konkurrenskraftigt.

Utbildningen

Utbildningen är ett tvåårigt program på avancerad nivå. Här får du färdigheter i moderna produktions- och logistiksystem och kunskap om hur du kan utveckla systemen framgångsrikt och konkurrenskraftigt. Utöver kunskap om analys och utvärdering får du också en avancerad bas i planering och optimering av produktion och logistik, inklusive användning av simuleringsprogram. Under utbildningen ingår många kontakter med industrin, såväl genom gästföreläsningar som genom tillämpade projektarbeten.

Programmet är en del av forskningsinriktning innovation och produktrealisering (IPR). Den tvärvetenskapliga forskningsinriktningen har en unik kombination av forskning inom konst och design, teknik och innovation/entreprenörskap. Forskningen är inriktad på designvetenskap och många av våra forskningsprojekt genomförs i samverkan med industri och samhälle. Flera av kurserna i programmet är framtagna av och drivs av våra aktiva forskare. Som masterstudent har du möjlighet att genomföra ditt examensarbete inom ramarna för något av de forskningsprojekt som pågår. Detta ger en mycket bra bas för de studenter som är intresserade av framtida doktorandstudier.

Framtid och jobb

Efter utbildningen kommer du att vara mycket konkurrenskraftig på den nationella och internationella arbetsmarknaden. Du kan arbeta inom industrin som en högkvalificerad expert eller göra forskarkarriär inom akademin. På MDH finns ett antal forskargrupper, inom produkt- och processutveckling, som utvecklar processer för konkurrenskraftig produktrealisering.