Magisterprogram i internationell marknadsföring, 60 hp

Vi lever i en globaliserad värld och som internationell marknadsförare kommer du att möta frågor som härrör från olika organisationer, länder och kunder. Denna utbildning kommer att ge dig ett försprång genom att du får utveckla din kompetens och kunskaper kring marknadsföring, strategi och kultur samt forskningsmetodik.

Utbildningen

Programmet ger dig inte enbart teoretiska kunskaper i internationell marknadsföring och affärsverksamhet, utan bidrar också till att utveckla de färdigheter som behövs för en lyckad samverkan inom och mellan multinationella grupper. Det ger dig även kunskaper om olika perspektiv på marknadsföring såväl som strategier för internationell affärsverksamhet. 
Programmet är utformat för att öka dina kunskaper och färdigheter genom att läsa, diskutera, samla information och analysera, samt att förbereda dig för arbete i en internationell miljö. Förutom tentamina utvärderas din prestation genom seminarier, projekt och redovisningar.

Framtid och jobb

Efter examen från programmet kommer du att ha god förståelse för centrala begrepp och teorier inom internationell marknadsföring och affärsverksamhet, samt de färdigheter som behövs för att samla in och bearbeta information för ledningsbeslut. Du kommer att ha förmåga att analysera problem i nya eller obekanta miljöer eller situationer och kunna samarbeta och kommunicera framgångsrikt i multietniska sammanhang. Du kommer att vara rustad för arbete i en internationell organisation och för arbete inom internationell handel i tvärkulturella miljöer. 
All undervisning sker på engelska.