Utmärkelser och gåvor

Är 2008 fick Mastersprogrammet i intelligenta inbyggda system en nationell utmärkelse för excellens av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, en forsknings- och utbildningsfinansiär för universitet och högskolor som har som mål att stärka Sveriges konkurrenskraft och förutsättningar att skapa värde.

År 2009 fick programmet den internationella Bayer Teaching Excellence Award, som ges till de bästa ingenjörsutbildningarna och lärarna i världen.

År 2010 fick programmet stöd av FreeRTOS, som erbjöd våra studenter rabatt på kurslitteratur.

År 2011 mottog programmet en mycket generös gåva av Atmel Corporation genom AVR University Programme. Vi fick 25 EKV1100 boards, 25 Dragon-avlusare och 5 JTAGICE-mkII-avlusare som vi kan använda i våra kurser och studentprojekt.
Dessutom vann en av våra studenter det eftertraktade Bengt Asker Award för bästa mastersuppsats om inbyggda system i Sverige. En annan student kom på andra plats i det nationella robotikmästerskapet år 2011. En tredje student blev nominerad för Swedish Embedded Award 2011, som en av bara sex studenter i Sverige. Flera av lärarna har dessutom vunnit priser som bästa lärare under åren.