Intervju med tidigare studenten Jakaria från Bangladesh

Syed Md Jakaria Abdullah är 28 år och studerade på masterprogrammet i intelligenta inbyggda system 2011-2013. Han kommer ursprungligen från Bangladesh och bor nu i Tierp och jobbar som doktorand på Uppsala universitet.

Vad jobbar du med just nu?
Jag är nu anställd som doktorand i UPMARC , Institutionen för IT vid Uppsala universitet. Mitt jobb är att lösa forskningsproblem relaterade till modellschemaläggning och prestandaanalys av komplexa inbyggda system för multicore plattformar.

Hur fick du ditt nuvarande arbete?
Jag sökte tjänsten under slutet av min avhandling med hjälp av mina handledare. Urvalsprocessen slutade bara några veckor efter min sista presentation.

Vad har du nytta av dina studier?
Programmet är mycket välorganiserat och undervisas av kunniga lärare. Det gav mig djupa teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet såsom industriella krav.

Ange något bra och något som skulle kunna ha förbättrats med programmet?
Detta är ett unikt utbildningsprogram med fokus på praktisk kunskap. Utbildningen på realtidssystem är i världsklass. En kurs på avancerad datorarkitektur kan göra det här programmet mer fördelaktigt för framtida studenter.

Vad tyckte du om studietiden på MDH?
Att studera på MDH var en riktigt trevlig upplevelse. Lärare och studiekamrater var mycket hjälpsamma i alla frågor, miljön var forskningsintensiv och trevlig.

När erhöll du din kandidatexamen?
B.Sc Engineering i CSE , 2008 från Bangladesh University of Engineering and Technology

Har du några tips till blivande eller nuvarande på ditt program?
Det finns massor av forskningsprojekt som pågår på MDH med företag. Att delta på dessa kan ge dig som student många möjligheter i framtiden.

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?
De grupparbeten som vi har gjort tillsammans, det var fantastiskt att se hur människor från olika bakgrund lösa problem tillsammans.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
I framtiden vill jag återvända till mitt hemland för att arbeta antingen som lärare eller en entreprenör i mitt ämne.