Masterprogram i didaktik, 120 hp

Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med utvecklingsarbete i förskola och skola, och driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig att initiera och driva skolutvecklingsprojekt, och får fördjupade kunskaper i hur du kan utveckla din yrkesroll inom profession, arbetssätt, ämnesfrågor och kunskapssyn. Samtliga kurser inom programmet ges inom huvudområdet didaktik. 

Kurserna består av föreläsningar och seminarier, i kombination med egna studier och fältarbeten. Praktik och teori vävs ihop till en helhet, genom att teoretiska moment kombineras med olika typer av praktiska uppgifter kopplade till din yrkesroll. 
 
Du studerar på halvfart, med obligatoriska träffar i Eskilstuna varje termin. Om du redan har en utbildning på avancerad nivå, exempelvis som speciallärare eller specialpedagog, finns möjlighet att läsa in masterprogrammet på kortare tid. Kontakta gärna studievägledare för mer information. 

Inriktningar 

Du kan välja att ta ut en magisterexamen och/eller en masterexamen. Utbildningen på masternivå omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 innefattar studier på magisternivå. 

Framtid och jobb

Det finns ett stort behov av lärare med utbildning på avancerad nivå, inom alla skolformer, såsom förskola, grundskola och gymnasieskola. Efter utbildningen är du väl rustad för att påbörja en forskarutbildning i didaktik. Efter de fem första delkurserna kan du också välja att ta ut en magisterexamen. Som master- eller magisterutbildad kan du arbeta med att utveckla lärargärning, ämnesinnehåll, kunskapssyn och arbetssätt. Du kan också driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.