Text

The support of dedicated teachers helps the students make the most out of the one-year Master's programme in International Marketing.

Ett år som gör skillnad för din karriär

Stödet från engagerade lärare hjälper studenterna att få ut det mesta av det ettåriga master­programmet i Internationell Marknadsföring.

Porträttbild av Ellinor Bertilsson

Wissam Abdelnour flyttade till Sverige 2018. Under tiden han lärde sig svenska språket bestämde han sig för att fortsätta sin högskoleutbildning parallellt.

– För mig var Mälardalens högskola det perfekta valet med detta ettåriga program, säger Wissam Abdelnour. Jag gillar den mångsidighet som Mälardalens högskola erbjuder när det gäller såväl lärandematerial och stöd som stämningen i klassen och mellan kurskamraterna.

Ytterligare en fördel han framhåller är stödet från lärarna.

– Relationen med lärarna är jättebra eftersom de är väldigt stödjande, och de tvekar aldrig att hjälpa dig ifall du ber dem, säger Wissam Abdelnour. Detta hände i varje kurs och jag upplevde det på ett personligt plan.


Studenter hjälper företag att lösa skarpa utmaningar

Som ett led i utbildningen genomför studenterna projekt där de analyserar utmaningar och beslut som verkliga företag står inför eller hjälper ett företag att lösa en skarp utmaning.

– Inom den strategiska marknadsföringskursen tog vi fram en marknadsföringsplan för ett företag jag arbetade på i Kuwait, säger Wissam Abdelnour. De kan använda denna plan om de bestämmer sig för att öppna ett dotterbolag i Sverige. I denna kurs lärde jag mig om marknadsintegration och de utmaningar ett företag kan stå inför.


”Jag tror att EFMD-ackrediteringen är mycket nyttig för programmets trovärdighet”

Högskolan har beviljats EFMD-ackrediteringen för masterprogrammet i Internationell marknadsföring. Att bli ackrediterad är ett kvitto på att programmet håller hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

– Jag deltog i studentkommittén för EFMD-ackrediteringen eftersom jag tror att denna ackreditering är mycket nyttig för programmets trovärdighet på både lokal och internationell nivå, säger Wissam Abdelnour.

Program

Magisterprogram i internationell marknadsföring

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Västerås
Till toppen