Text

Magister­programmet i internationell marknadsföring

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Master's programme in International Marketing

Skaffa dig kompetens för jobbet som internationell marknadsförare eller marknadsförings­chef. I vårt EFMD-ackrediterade program tar vi hänsyn till dagens globaliserade affärsvärld. Här lär du dig undersöka globala konkurrenter och marknader för att skapa välstånd i världen.

Programmet är stängt för anmälan till HT21. 

Logotyp för EFMD
format_quote

Jag hade hört från en nära vän att MDH är en bra skola med duktiga lärare.

Ellinor Bertilsson

Student

Läs mer

Utbildningen

Lär dig verka inom den globaliserade världen genom att förstå den miljö organisationer verkar i och dess påverkan på samhället som helhet.

Här får du möjlighet attt utveckla färdigheter som krävs för att du framgångsrikt ska kunna samarbete inom och mellan multinationella och multikulturella grupper.

Det ettåriga programmet ger dig förståelse för arbetsledning och strategi inom internationell verksamhet, liksom olika typer av marknadsföring. Du förbereder dig för arbete i en internationell miljö genom att

 • delta på traditionella föreläsningar
 • läsa vetenskapliga artiklar
 • diskutera i seminarier
 • forska efter information och göra analyser i olika projekt
 • öva praktiska tillvägagångssätt i riskbetonade affärsspel.

Du kommer ha en skriftlig sluttentamen, men du kommer också att bedömas under seminarier och genom flera projekt. Din utbildning som internationell marknadsförare och internationell affärsspecialist börjar redan i klassrummet. Därför måste du vara närvarande under utbildningen, och obligatoriska uppgifter kan inte ersättas med andra uppgifter.

Du kommer presentera alla inlämningsuppgifter skriftligt och muntligt vid seminarier. Under dessa kommer du och dina kursare att granska och opponera på varandras arbeten.

All undervisning är på engelska.


Framtid och jobb

Internationell handel är ett sätt att skapa välstånd i alla länder och att minska spänningen genom att skapa en win-win-situation för de inblandade.

Du har här möjlighet att utveckla färdigheter som krävs för jobb som marknadsförare eller marknadsföringschef inom små, medelstora och multinationella företag med både B2B- och B2C-uppgifter. Du är förberedd för en karriär inom den privata sektorn såväl som inom offentliga eller ideella organisationer i olika och multikulturella miljöer.

Programmet ger dig de färdigheter som krävs för att samla in och bearbeta information för ledningsbeslut och förmågan att analysera problem i nya eller okända miljöer, samt en god förståelse för centrala begrepp och teorier inom området internationell marknadsföring och affärer. Dessa är lika relevanta för en företagskarriär som för högre utbildning och doktorandstudier.

Forskarstudier vid MDH


EFMD-ackreditering

MDH har beviljats EFMD-ackreditering för magisterprogrammet i internationell marknadsföring och kandidatprogrammet i International Business Management. EFMD Programme Accreditation System är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå. Att få en EFMD-ackreditering är ett kvitto på att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

Du kan läsa mer om ackrediteringen på EFMD:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Logotyp för EFMD

Programinnehåll

År 1

Företagsekonomi

100%

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Magisterprogram i internationell marknadsföring, 60 hp

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDH-43903

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZEG23)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

  Examen

  Magisterexamen / Degree of Master (60 credits)

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

A year that makes a difference for your career

The support of dedicated teachers helps the students make the most out of the one-year Master's programme in International Marketing.

Läs mer

”Jag har stor nytta av min utbildning vid MDH”

– Det är en fantastisk utbildning med bra kompetenta lärare, både från Sverige och internationella föreläsare. Dessutom har MDH bra och moderna lokaler och bra undervisningsformer med workshops och egna analyser istället för traditionella föreläsningar, säger Isabel Hernández Eriksson, alumn med en master från international marketing.

Läs mer

Framgångs-konceptet för e-handel

Forskning från MDH bekräftar att de flesta som handlar via internet numera är vana internetanvändare och att många har tilltro till svenska webbutiker. Det här är goda nyheter för den svenska näthandeln.

Läs mer

MDH-forskare topprankad för sitt inflytande inom forskning om dotterbolag i multinationella företag

Ulf Andersson, professor i företagsekonomi, rankas som en av de mest publicerade forskarna i världen inom forskningen om dotterbolag i multinationella företag. Hans forskning bidrar till att dotterbolag och internationella koncerner kan säkerställa sysselsättning, lönsamhet och en positiv utveckling i industrin.

Läs mer

Röster från studenter

"The best thing about the programme is the international interactions and the creative innovations from our professors."

Sorie Mansary

Andra magister-utbildningar i företagsekonomi

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Programmet har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen