Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv, 60 hp

Du får kunskap om framtidens arbetsliv, globala och samhälleliga perspektiv och arbetsplats- och individperspektiv. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som ledare och med arbetslivsfrågor i privat och offentlig sektor.

Utbildningen

Utbildningen ger dig redskap som ledningen i en modern organisation behöver för att utveckla sin verksamhet. I programmet behandlas teman arbetsliv, organisation, ledarskap och hälsa och bland annat arbetets moderna historia, organisationsutveckling, den senaste ledarskapsforskningen och hälsoarbete på arbetsplatsen. Du bygger vidare på dina kunskaper inom forskningsmetod och genomför ett självständigt arbete vilket medvetandegör hur kunskaper förankras i konkreta situationer.
Programmet ges på helfart men kurserna på halvfart, vilket innebär att du under hela utbildningen läser två kurser parallellt.