Therese ska få sitt team att blomstra

Therese Gustafsson läste magisterprogrammet i företagsekonomi på MDH för att hon ville ha en bred och användbar utbildning som innehöll organisationsteori och marknadsföring. Idag arbetar hon som team leader på Sector alarm i Göteborg där hon ansvarar för att leda, utveckla och coacha fem personer.

Försäljning tillsammans med kundservice har alltid lockat Therese, framför allt på grund av interaktionen som uppstår människor emellan. Lägg till områden som psykologi och marknadskunskap och karriärvalet var klart.

– Jag läste Internationella marknadsföringsprogrammet och sedan magisterprogrammet i företagsekonomi på MDH. Det är moderna och väl utformade program som hela tiden utvecklas och förändras och det är främst de duktiga professorerna och lärarna som gör det möjligt. Alla handledare, kursledare och professorer är väldigt engagerade i sina ämnen och i sina studenter vilket skapar en stimulerande miljö. Som student rycks man med och utmanas precis så mycket som behövs för att utvecklas, utan att man pressas för hårt. Min utbildning på MDH var väl investerad tid och jag är mycket glad över att jag sökte mig dit, säger hon.

Team leader på Sector alarm

Idag arbetar Therese som team leader på en av Sector Alarms kundportföljavdelningar.

– Mitt team består i dagsläget av fem personer och som deras närmsta chef är jag ansvarig för medarbetarnas utveckling, coachning och dagliga ledning/support. Jag har ett resultatansvar för mitt team som mäts dagligen, månatligen och årsvis. Jag är dessutom ansvarig för hela driften av mitt team. Teamets uppgift är att idka avancerad kundsupport, churn management, nyförsäljning och merförsäljning till privatpersoner som är eller vill bli kunder hos Sector alarm i samband med byte av bostad eller vid andra typer av ägarbyte av ett larmsystem. 

Therese uppskattar kombinationen av att vara ledare och samtidigt få jobba med kundservice och försäljning.

– Det som betyder allra mest för mig är när en medarbetare berättar för mig att han eller hon uppskattar hur jag finns där och stöttar och/eller utmanar samt när en kund säger till mig att jag gjort ett bra jobb.

 

Väl förberedd för sitt yrke

Therese anser att utbildningen på MDH gjorde henne väl förberedd för sitt yrke.

– Jag fick en förståelse för hur marknaden, liksom enskilda konsumenter, fungerar i olika situationer. Genom att ha studerat olika fokusområden har jag uppnått en förmåga att sätta mitt dagliga arbete i ett större sammanhang vilket hjälper mig förstå varför jag gör det jag gör och vilken skillnad det innebär för företaget, mina medarbetare och kunderna.

Therese har en tydlig vision för framtiden, och har både långsiktiga och kortsiktiga mål.

– Mitt stora mål i livet är att få jobba utomlands, gärna inom management och försäljning. Kanske får jag i uppdrag att vara med och starta ett nytt kontor på en ny plats? Helst vill jag till ett fransktalande land och helst kunna ha ett någorlunda flexibelt jobb så att jag kan komma hem till Sverige med jämna mellanrum. Om man tittar på mina mer kortsiktiga mål vill jag få mitt knappt ett år gamla team att blomstra och leverera högt över budget varje månad, inte bara ibland. Jag vill också fortsätta att utvecklas som ledare och kunna erbjuda mentorskap för någon som är ny i sin ledarroll.  Ett annat mål som ligger ännu närmare i tid är att kunna omfördela mer tid från jobbet till att träna på fritiden, säger hon.