Nära samarbete med partners i regionen

För att du som student ska få en kombination av teoretisk fördjupning och praktik samarbetar vi nära med med kommun och näringsliv i regionen.

I kurserna ingår moment som innebär företagsbesök och problemlösning kopplad till de företag och organisationer vi samarbetar med. Utbildningen har en egen referensgrupp bestående av representanter från bland annat Västerås stad, Eskilstuna kommun, Sentera, Outokumpu och Seco Tools.

Utbildningen är framtagen tillsammans med företag och organisationer så som bland andra: