Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp

Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi och som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Genomgående har programmet en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor vilket ökar dina chanser att få jobb efter studierna.

Utbildningen

Programmet är utvecklat i samarbete med lokala arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i Mälardalen. Du väljer inriktning när du söker till programmet. Under hela året läser du två parallella kurser på halvfart. Kurserna är antingen programgemensamma eller inriktningskurser. Programmet är konstruerat så att kurserna hjälper dig att utveckla och fördjupa dina kunskaper och färdigheter successivt inom den valda inriktningen. Alla kurser bygger på studenternas aktiva deltagande och att du tar ansvar för ditt eget lärande. Därför består undervisningen till stor del av seminarier, projektarbeten och andra studentdrivna aktiviteter.  

Kurserna på programmet ges på halvfart vilket även möjliggör för dig som vill läsa programmet parallellt med att du arbetar. Det innebär att du kan ta en magisterexamen på två år genom att studera på halvfart (20 tim/vecka) i stället för ett år på helfart. I samråd med studievägledaren lägger du då upp en plan för hur och i vilken ordning du ska läsa kurserna. 

Det här programmet vänder sig även till dig som hunnit arbeta några år och som vill vidareutbilda dig och fördjupa dig inom management eller redovisning. Kurserna ges även fristående från programmet så att du kan välja de kurser som passar dig eller läsa alla som ingår i en inriktning för att sedan ta en magisterexamen.

Framtid och jobb

Arbetsmarknaden för ekonomer är stor och bred, vilket gör att du har många olika karriärvägar att välja mellan. Genom ditt val av inriktning och dina kontakter med näringsliv och offentlig sektor under utbildningen, skaffar du dig konkurrensfördelar när det är dags att söka jobb.