En djupare förståelse för världens ekonomi

Lina Blank läser magisterprogrammet i företagsekonomi på MDH.
– Jag ville få en överblick och en bredare förståelse för hur ekonomierna fungerar i världen. Därför valde jag att läsa ytterligare ett år efter min kandidatexamen, säger hon.

Lina Blank har läst ekonomprogrammet vid MDH och gick sedan direkt vidare till att läsa magisterprogrammet i företagsekonomi.
– Jag gillar att plugga och kände att jag ville få en djupare kunskap i de ämnen som intresserar mig, säger hon.

På frågan om varför hon valt just ekonomi som huvudämne kommer svaret snabbt och spontant:
– Varför inte?! Jag tycker att ekonomi är intressant. Dessutom har jag haft svårt att bestämma mig för var jag vill jobba i framtiden och ekonomer behövs överallt, inom alla områden. Med en ekonomisk utbildning har man en bred bas i grunden och sedan kan man välja inriktning i efterhand, konstaterar hon.

Eget ansvar

Lina Blank trivs med livet som student och uppskattar möjligheten att kunna lägga upp sitt arbete som hon vill.
– Det är mycket eget ansvar och det är något som passar mig väldigt bra, säger hon.

Hon uppskattar också den kontakt hon fått med näringslivet i samband med bland annat Högvarv (en arbetsmarknadsmässa på MDH som anordnas av Kåren) och uppsatsskrivning, kontakter som kan vara värdefulla när det senare är dags att söka jobb.