Cassandra har världen som sin arbetsplats

Cassandra Karnhag kommer från Eskilstuna och avslutade sina studier med att läsa det ettåriga magisterprogrammet i företagsekonomi på MDH. Idag arbetar hon som projektkoordinator och ekonomiassistent på ett statligt internationellt företag vid namn SweRoad (Swedish National Road Consulting AB).

Företaget arbetar med infrastruktur-projekt världen över i länder som Uganda, Myanmar, Etiopien, Kambodja, Laos, Nepal och Kazakstan.

– Eftersom vi endast är nio personer på huvudkontoret är min yrkesroll bred och jag fungerar som spindeln i nätet. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att lämna in anbud och intresseanmälningar för olika framtida projekt, mail- och telefonkorrespondens med samarbetspartners i olika länder, besöka länder vi har projekt i (jag besökte Etiopien i augusti där vi håller i projektet med byggnationen av nya järnvägen genom Addis Ababa), utforma CV:n till våra konsulter, fakturahantering, bokföring, inköp, marknadsföringsaktiviteter och utformning av nya företagsbroschyrer samt rapportering av avslutade projekt.

Cassandra anser att magisterprogrammet i företagsekonomi förberedde henne väl för arbetsmarknadens utmaningar. 

–  Studierna fick mig att förstå bland annat hur viktig kommunikationen är; en samarbetspartner är alltid mer förstående om han eller hon blir informerad på rätt sätt. Rätt personal på rätt plats är A och O för att få projekt i andra länder att fungera/fortlöpa eftersom vi mestadels befinner oss i Stockholm och inte ute på fältet. Magisterprogrammet inom företagsekonomi har också hjälpt mig att kunna hantera och arbeta med flera varierande arbetsuppgifter inom marknadsföring, rena ekonomiuppgifter som redovisning och bokföring samt med kommunikation.  

Cassandra trivs på sitt nuvarande arbete och vill fortsätta att utvecklas inom sin yrkesroll.

– Jag trivs bra med det yrke jag har idag där jag får vara med och starta infrastruktur-projekt samt projekt inom bland annat trafiksäkerhet. Jag utvecklas både som person och inom min yrkesroll. I framtiden vill jag fortsätta att utvecklas och ta mig an nya utmaningar. Kanske driva ett eget projekt i något av de länder vi arbetar med?