Annoch undersöker hur banker etablerar sig internationellt

Annoch Hadjikhani från Uppsala läste fristående kurser på MDH som resulterade i en magisterexamen i företagsekonomi. Efter studierna valde han att stanna kvar i den akademiska världen där han nu både arbetar och forskar.

 

Det var nyfikenheten som gjorde att Annoch valde att fördjupa sina studier inom företagsekonomi.

– Jag älskar att snöa in mig på något och försöka förstå från grunden. Ju djupare du studerar desto mer kan du förstå fenomenet.

Annoch är positivt inställd till sina studier på MDH.
– Det finns en växelverkande inspiration mellan duktiga och engagerade studenter som smittar av sig på lärare, liksom engagerade lärare som inspirerar studenterna. Det låter idylliskt men det är någonstans den känslan jag fått och jag tror att fler är benägna att instämma.

Forskar om storbanker

Efter avslutade studier, magister- och licentiatexamen, valde han att fortsätta sin karriär inom den akademiska världen. Idag arbetar han som doktorand vid Uppsala universitet och ingår i ett projekt där man undersöker hur Sveriges fyra storbanker etablerar sig på utländska marknader. Han undervisade även tidigare på Internationella marknadsföringsprogrammet vid MDH.

Annoch anser att utbildningen på MDH gav honom de verktyg han behövde för att hantera yrkeslivet.
–  Programmet har en direkt koppling till den forskning som jag bedriver idag och jag tror att det hade varit tufft utan de förkunskaper jag fick under studietiden.

Han menar att magisterprogrammet i företagsekonomi lockade fram en nyfikenhet som ledde fram till det jobb han har idag, något han är glad för.
–  Programmet ökade min vilja och motivation att lära mig mer och få goda kunskaper om hur man snabbt hanterar och analyserar information. Det gav mig också rätt verktyg och en bra grund att stå på för att kunna hantera yrkeslivet och fatta korrekta beslut i den praktiska verksamheten.

Nästa steg för Annoch är att disputera, bli doktor. Han hoppas sen på att kunna fortsätta arbeta i den akademiska världen.
– Jag vill fortsätta som forskare eftersom det finns så mycket kvar att lära sig och så mycket som jag är nyfiken på, avslutar han.