Text

Obligatoriska campusträffar KPU 2020


Obligatoriska campusträffar KPU läsåret 2020

Vårtermin 2020

30-31 januari

19-20 mars

7-8 maj

Sommartermin 2020

8-9 juni

10-12 augusti

Övergripande upplägg för KPU

Programmet läses med 75% studietakt under vår- och hösttermin och med 100% studietakt under sommarterminen. Varje termin innehåller mellan 2-3 obligatoriska campusträffar på plats i Eskilstuna.

Mellan träffarna sker kommunikation mellan studenter och lärare via undervisningsplattformen Canvas och via kommunikationsverktyget Zoom. Viss undervisning sker även genom obligatoriska virtuella möten på nätet som förläggs under dagtid.


Teknisk utrustning

Teknisk utrustning som du själv behöver ha tillgång till är:

  • internet
  • dator
  • webbkamera
  • headset med USB-kontakt