Text

Lärare stöttar elev vid tavlan.

Kompletterande pedagogisk utbildning

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 90  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • location_on Distans Distans
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare går det bra att genomföra din VFU på samma skola.

format_quote

"Ingen har större inflytande på Sveriges framtid än lärare"

Jarmo Larsson Lager

Blivande kemilärare och student på KPU.

Läs mer

Utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Studietakten är på trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommarterminen. Det innebär att du är färdig ämneslärare efter cirka 1,5 års studier. Du läser utbildningen på distans med några obligatoriska campusträffar varje termin (cirka åtta på ett år). Varje campusträff varar två dagar.

Utbildningen består av 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I programmet varvas UVK-kurser och VFU-kurser som bygger på varandra.

I UVK-blocket studerar du sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare. Till exempel lärande och utveckling, sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument, demokrati och värdegrund samt läraryrkets samhällsuppdrag. Du utbildas även i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Under VFU:n kommer du, under ledning av erfarna lärare, att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den VFU-skola där du är placerad. Din VFU sker inom relevant ålderskategori och skolform samt i relevanta ämnesområden. Den omfattar bland annat egen undervisning, auskultationer, föräldrasamtal och andra aktiviteter i skolans vardag.

Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier kan du ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Du behöver ha ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan. Dessutom behöver ämnesstudierna motsvara de krav som ställs per ämne. I programmet kan du bli antagen i endast ett ämne. De ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen från MDH är följande:

 • fysik
 • kemi
 • matematik
 • teknik
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • spanska

Du kan via den separata informationsrutan ”Behörighet och urval” kontrollera om du har tillräckliga ämneskunskaper.

Särskild behörighet ämneskunskaper

Vanliga frågor om KPU


Undervisningstillfällen

Obligatoriska campusträffar läsåret 2020


Framtid och jobb

Att arbeta som ämneslärare innebär att du möter elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du kommer att vägleda och stötta eleverna, få dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidra till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor. Ämneslärare är eftertraktade på arbetsmarknaden och du kan se fram emot ett kreativt och självständigt arbete med goda framtidsutsikter. Om du vill kan du även vidareutveckla dig genom att till exempel utöka din behörighet, läsa masterprogrammet i didaktik för att bli utvecklingspedagog eller forskarstudera.

Ta del av kommande terminers campusträffar via informationsrutan "Undervisningstillfällen".

 

format_quote

”Utbildningen gav mig möjlighet att få göra det jag älskar”

Audrey Shupliakov

Tekniklärare och tidigare student på KPU.

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna

75%

Verksamhetsförlagd utbildning

25%

Åk 2

Utbildningsvetenskaplig kärna

25%

Verksamhetsförlagd utbildning

25%

Tillfällen för detta program

 • Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01), 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-24)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41905

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 90 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans åk 7-9 varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01), 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-24)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41906

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 120 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

Vårtermin 2021

 • Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01), 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Vårtermin 2021 (start 2021-01-18)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-51901

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 90 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans åk 7-9 varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01), 90 hp

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Vårtermin 2021 (start 2021-01-18)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-51900

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 120 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer