Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp

Vill du utveckla ny teknik för att möta framtidens tekniska behov och utmaningar? Morgondagens teknik är beroende av matematiska metoder och beräkningar. Kandidatprogrammet i teknisk matematik ger dig ett brett och djupt kunnande inom matematiken och dess tillämpningar.

Utbildningen

På kandidatprogrammet i teknisk matematik lär du dig grundläggande matematiska metoder som tillämpas inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, robotik- och reglerteknik, och många andra områden. I programmets mer specialiserade matematikkurser har du möjlighet till fördjupning och direktkontakt med utveckling och forskning. Du får även möjlighet att möta representanter från näringslivet via exempelvis gästföreläsningar.
 
Utbildningen ger dig kunskaper som är centrala för att utveckla och skapa nya tekniklösningar, och bedöma nya behov och idéer utifrån vetenskapliga, tekniska och affärsmässiga utgångspunkter. Programmet är framtaget i samverkan med framträdande lokala näringslivspartners inom teknikbranschen, för att ge dig de matematiska verktyg som behövs för att utveckla dagens och framtidens teknik. 

Framtid och jobb

Framtidens tekniska lösningar är i ökande grad baserade på och beroende av matematiska metoder och beräkningsverktyg. Specialister, utbildade i teknisk matematik, är mycket efterfrågade inom många olika områden. Våra studenter går vidare till arbeten inom kommunikationsteknik, informationsteknik, robotik, finans, hälsoteknik, utveckling och forskning, men också inom banker, försäkringsbolag, ingenjörs- och konsultföretag, internetföretag, byggföretag, läkemedelsbolag, energibolag och offentlig sektor. 
 
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med utveckling eller forskning hos företag som använder matematiska eller statistiska metoder, beräkningar och algoritmer i sina tekniska lösningar. Då matematiken är gränsöverskridande finns goda möjligheter att arbeta eller studera vidare både i Sverige och i övriga världen. 
 
För att ytterligare stärka din kompetens och konkurrenskraft har du också möjlighet att fortsätta utveckla dina matematiska och tekniska färdigheter på MDHs masterprogram i teknisk matematik.