Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp

Kandidatprogrammet i teknisk matematik ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna utveckla ny teknik för att möta framtidens tekniska behov och utmaningar. Morgondagens teknik är beroende av matematiska metoder och beräkningar och utbildningen ger dig ett brett och djupt kunnande inom matematik och dess tillämpningar.

Utbildningen

Kandidatprogrammet i teknisk matematik är uppbyggt för att ge dig goda matematiska kunskaper och ett väl utvecklat tekniskt arbetssätt. Du kommer att lära dig grundläggande matematiska metoder som tillämpas inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, robotik- och reglerteknik, och många andra områden. Du får även möjlighet att läsa mer specialiserade matematikkurser, där du fördjupar dig inom intressanta områden och kommer i direktkontakt med utveckling och forskning. 

Utbildningen ger dig kunskaper som är centrala för att utveckla och skapa nya tekniklösningar och bedöma nya behov och idéer utifrån vetenskapliga, tekniska och affärsmässiga utgångspunkter. 

Under din utbildning kommer du kunna ha nära kontakt med lärare och forskare i matematik. Du får även möjlighet att möta representanter från näringslivet via exempelvis gästföreläsningar. Programmet är framtaget i samverkan med framträdande lokala näringslivspartners inom teknikbranschen för att ge dig de matematiska verktyg som behövs för att utveckla dagens och framtidens teknik. 

Framtid och jobb

Framtidens tekniska lösningar är i allt mer ökande grad beroende av och baserade på användning av matematiska metoder och beräkningsverktyg. Teknisk-matematiskt utbildade specialister är mycket efterfrågade inom många olika områden så som kommunikationsteknik, informationsteknik, robotik, finans, hälsoteknik, utveckling och forskning men också inom banker, försäkringsbolag, ingenjörs- och konsultföretag, internetföretag, byggföretag, läkemedelsbolag, energibolag och offentlig sektor. 

Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med utveckling eller forskning hos företag som använder matematiska eller statistiska metoder, beräkningar och algoritmer i sina tekniska lösningar. Då matematiken är gränsöverskridande så finns goda möjligheter att arbeta eller studera vidare både i Sverige och i övriga världen. 

För att ytterligare stärka din kompetens och konkurrenskraft har du också möjligheten att fortsätta utveckla dina matematiska och tekniska färdigheter på masterprogrammet i teknisk matematik som ges vid MDH.