Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Utbildningen är för dig som är sjuksköterska med yrkeserfarenhet och som vill arbeta med omvårdnad i en högteknologisk miljö. Du kommer att möta, vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt möta deras närstående.

Utbildningen

Intensivvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Som intensivvårdssjuksköterskan behöver du ha kunskaper och färdigheter att självständigt kunna ansvara för vården av intensivvårdspatienten och dennes anhöriga. Intensivvårdssjuksköterskans kompetens grundas på kunskap inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Genom att kombinera båda dessa vetenskaper blir du rustad för att självständigt ansvara för, planera och genomföra omvårdnad av intensivvårdspatienten samt bemöta anhöriga. Du lär dig att bedöma patientens fysiska, psykiska och existentiella behov på ett patientsäkert sätt. Detta sker både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Under utbildningen behöver du därför utveckla din kompetens att arbeta i tvärprofessionella team, samt bidra till vårdverksamheternas och vetenskapsområdets utveckling. 

I yrkesfunktionen ingår kompetens inom katastrofmedicin och traumavård. Du genomför också 15 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under utbildningen.  

Efter examen kan du arbeta inom intensiv och postoperativ vård, på smärtkliniker, avancerad hemsjukvård och inom ambulanssjukvård.